Κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή 7/2 στην Κομοτηνή

Με την υπ. αριθμ. 357 απόφασή του ο Δήμαρχος Κομοτηνής, έχοντας υπόψην:
• Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 περ. 27, με τις οποίες ορίζεται ότι ανήκει στους Δήμους της χώρας η αρμοδιότητα της «διακοπής των μαθημάτων, λόγω εκτάκτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου»
• Τις Διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 με τις οποίες ο Δήμαρχος προΐσταται και διευθύνει όλες τις υπηρεσίες του δήμου
• Τη με αριθ. πρωτ. Φ.9/710 της 05-02-2020 εισήγηση του Δ/ντή Πρωτ/βάθμιας Εκπαίδευσης ν. Ροδόπης, κ. Μαρίνου Κωνσταντινίδη, για μη λειτουργία των σχολικών μονάδων Α/βάθμιας του Δήμου Κομοτηνής την Παρασκευή 7-2-2020 και την με αριθμ. πρωτ. Φ 2.4/532 της 05-02-2020 εισήγηση της Δ/ντριας Δ/βαθμιας Εκπαίδευσης, κας Κοσμίδου Μαριγούλας, για μη λειτουργία των ημερήσιων σχολείων την Παρασκευή, 7-2-2020 και των εσπερινών από την Πέμπτη, 6-2-2020 έως την Παρασκευή 7-2-2020, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγείλει οι καθαρίστριες με συμβάσεις έργου στις 6-2 και 7-2, καθώς και της ανάγκης απολύμανσης των σχολικών μονάδων ως αποτρεπτικού μέσου της εξάπλωσης του ιού της γρίπης.

Α π ο φ α σ ί ζ ει

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Α/βάθμιας και Β/βαθμιας του Δήμου Κομοτηνής την Παρασκευή 7-2-2020 και την αναστολή λειτουργίας των εσπερινών από την Πέμπτη 6-2-2020 έως και την Παρασκευή 7-2-2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας