Ιδρύεται Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας & Μάθησης στο Δ.Π.Θ.

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την ίδρυση Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΦΕΚ 2468/24-6-2019 τ’ β). Το Δ.Π.Θ., πρωτοπόρο σε ζητήματα φοιτητοκεντρικής μάθησης και Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής (μια και είναι το μοναδικό ΑΕΙ της χώρας που έχει διοργανώσει δύο έως τώρα επιτυχημένα συνέδρια στο συγκεκριμένο πεδίο), προχώρησε στην επίσημη ίδρυση ενός τέτοιου γραφείου.

Το Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης έχει ως στόχο την προώθηση της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής μέσω δράσεων που στοχεύουν στη δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης, καινοτομίας και συνεχούς βελτίωσης του διδακτικού
έργου στο Δ.Π.Θ., υποστηρίζοντας τους διδάσκοντες να ανταλλάξουν και να δημιουργήσουν καλές πρακτικές μάθησης και διδασκαλίας, να καταγράψουν τις ανάγκες τους, να αναστοχαστούν, να αναπτύξουν σύγχρονες και αποτελεσματικές εκπαιδευτικές δράσεις, με την αξιοποίηση και των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία των πανεπιστημιακών μαθημάτων, προκειμένου να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που διευκολύνουν και στηρίζουν την μάθηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Αντιπρύτανης
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου

Εγγραφείτε στο Newsletter μας