Θετικό ισοζύγιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση τον Ιανουάριο

Ως προς τα οικονομικά αποτελέσματα που πέτυχαν οι ΟΤΑ Α’ βαθμού αναφερόμενοι στην εκτέλεση του προϋπολογισμού τους σε επίπεδο εισπράξεων και πληρωμών, συγκρίνοντας τον Ιανουάριο 2012 με τον Ιανουάριο 2013, σημειώθηκαν τα κάτωθι:
Για την περίοδο στην οποία αναφερόμαστε, οι Δήμοι, ως προς το σκέλος των εσόδων κατόρθωσαν να πραγματοποιήσουν περισσότερες εισπράξεις επί των ιδίων εσόδων τους που αφορούν το οικονομικό έτος 2013 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2012 (έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, φόροι, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών, κτλ), εμφανίζοντας μια αύξηση περίπου 18%.
Παράλληλα, βελτιώθηκε η εισπραξιμότητα των απαιτήσεων των Δήμων που αφορούν τα προηγούμενα οικονομικά έτη καθώς τον Ιανουάριο του 2013, οι εισπράξεις εμφανίζονται αυξημένες κατά περίπου 26% έναντι του ίδιου μήνα πέρυσι.
Η ανωτέρω αύξηση συνέβαλε στην καταγραφή ταμειακού πλεονάσματος περί τα €160εκ για τον μήνα Ιανουάριο του 2013, παρά την μείωση της τακτικής τους χρηματοδότησης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.
Σε σχετική του δήλωση ο Υπουργός Εσωτερικών τόνισε:
«Μετά τη δύσκοΕ.Στυλιανίδηςλη προσπάθεια των τελευταίων μηνών είναι ευχάριστο ότι τον Ιανουάριο του 2013 καταγράφονται τα πρώτα θετικά οικονομικά αποτελέσματα στους ΟΤΑ. Αυτό οφείλεται όχι μόνο στην προσπάθεια του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και στη συστηματική συνεργασία με τους Δημάρχους και την ΚΕΔΕ. Η αύξηση των εισπράξεων ιδίων εσόδων από τους ΟΤΑ που εξηγεί το ταμειακό πλεόνασμα για τον Ιανουάριο του 2013, παρά τη μεγάλη μείωση της κρατικής χρηματοδότησής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό αποτελεί ένα πρώτο δείγμα ενίσχυσης της οικονομικής τους αυτοτέλειας. Κάτι που αποτελεί κεντρική μας επιλογή.
Οι κοινές προσπάθειες όλων προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχιστούν, βγάζοντας στην πρωτοπορία των μεταρρυθμίσεων για ακόμη μια φορά της Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας