Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα Σχολικά Προγράμματα.

Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σουφλίου διοργανώνουν ημερίδα με θέμα:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα Σχολικά Προγράμματα.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013, στην Αλεξανδρούπολη στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αλεξανδρούπολης (3ος όροφος) και ώρα 18.30, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπως καθιερώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η 2η Εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εφαρμόζεται στα σχολεία από την δεκαετία του 90 και δεν αποτελεί τυπικό μάθημα. Διαφοροποιείται από τη συμβατική διδασκαλία εφαρμόζοντας την διεπιστημονική θεώρηση, την βιωματική προσέγγιση, την ομαδοσυνεργατική μέθοδο εργασίας. Στα προγράμματα της οι μαθητικές ομάδες επεξεργάζονται θέματα σχετικά με το περιβάλλον (φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό) βασισμένα στις αρχές της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη, Πρωταρχικός στόχος των προγραμμάτων είναι να ενθαρρύνεται η μαθητική πρωτοβουλία, να ανοίγει το σχολείο στην κοινωνία, να συνεργάζεται με ΑΕΙ, ΤΕΙ, με Μουσεία, με διάφορους φορείς (τοπικής αυτοδιοίκησης κ.α), να αναπτύσσεται ο δημοκρατικός διάλογος, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης προάγοντας την ενεργό συμμετοχή του μαθητή.

Η ημερίδα στοχεύει να αναδείξει τις καλές πρακτικές εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία, να προβάλλει τις δράσεις των σχολικών μονάδων που πραγματοποιούνται με τη στήριξη των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων, να ενημερώσει για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούν και για τα Θεματικά Δίκτυα που συντονίζουν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σουφλίου (Έβρος) και Μαρώνειας (Ροδόπη) καθώς και το ρόλο στην εκπαίδευση των μαθητών των δύο Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών του νομού μας.
Η ημερίδα περιλαμβάνει:

18:30 – 18:45 Χαιρετισμοί
Π. Ζιαγάκης – Δ/ντής Δ.Ε. Έβρου
Θ. Κεχαγιά – Φανού – Δ/ντρια Π.Ε. Έβρου

18:45 – 19:00 Υλοποίηση Προγραμμάτων Περ. Εκπ/σης
Α. Παλαβουζόπουλος – Υπ. Σχ. Δραστηριοτήτων Δ. Π.Ε.
19:00 – 19:15 Η συναισθηματική διάσταση στην Π.Ε.
Παιδαγωγικές προσεγγίσεις, αδυναμίες, προοπτικές
Σ. Τσιροπούλου – Υπ. Σχ. Δραστηριοτήτων Δ. Δ. Ε.

19:15 – 19:30 Προγράμματα και Δίκτυα του ΚΠΕ Σουφλίου
Γ. Μπουτάκης – Υπεύθυνος ΚΠΕ Σουφλίου

19:30 – 19:45 Προγράμματα και Δίκτυα του ΚΠΕ Μαρώνειας
Ε. Δούπα – Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Μαρώνειας

19:45 – 20:00 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δέλτα του Έβρου
Ε. Μακρυγιάννη – Υπεύθυνη Κέντρου
Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου

20:00 – 20:15 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δάσος της Δαδιάς
Γ. Δεμερίδης – Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Λαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου

20:15 – 20:45 Τοποθετήσεις – Συζήτηση

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι μαθητές, οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης να την παρακολουθήσουν.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας