Η «Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελαρόπουλος» σε συνεργασία με τον Δήμο Κομοτηνής

Στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κομοτηνής αποφασίστηκε σε συνεργασία με την «Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελαρόπουλος» η διοργάνωση υποστηρικτικών ομιλιών-συνεδριών από κλιμάκιο της ως άνω Εταιρείας, αποτελούμενο από Κοινωνική Λειτουργό και Ψυχολόγο, σε ενδιαφερόμενες/-ους κατοίκους της περιοχής Αιγείρου.

Η πρώτη ομιλία-συνεδρία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024 στην Αίγειρο, στον Δημοτικό Πολυχώρο Αιγείρου, παρουσία της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων και Έμφυλης Βίας του Δήμου Κομοτηνής, Κλεοπάτρας Στογιαννίδου, της Προέδρου του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγείρου, Μαρούλας Σκουλαρίδου και των εργαζομένων του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι-Δομής Αιγείρου.

Οι ομιλήτριες, αφού παρουσίασαν το σκοπό και τις δράσεις της «Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελαρόπουλος», ανέπτυξαν θεματική σχετικά με την διαχείριση του άγχους και ακολούθησε διαλογική συζήτηση με το κοινό, το οποίο παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ομιλία.

Η επόμενη ομιλία-συνεδρία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10:30 π.μ. στον Δημοτικό Πολυχώρο Αιγείρου με θεματική «το πένθος και πώς να το διαχειριστούμε».

Η συγκεκριμένη δράση θα διαρκέσει έως και τον Ιούνιο του 2024 και στο πλαίσιο αυτής θα πραγματοποιούνται αντίστοιχες ομιλίες-συνεδρίες σε διάφορους οικισμούς του Δήμου Κομοτηνής.

Όλες οι υπηρεσίες των Μονάδων της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής «Π. Σακελαρόπουλος» παρέχονται δωρεάν για το κοινό και χρηματοδοτούνται απο τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.

 

About Author

Εγγραφείτε στο Newsletter μας