Η ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

– Έπειτα από την αιφνίδια και με απόλυτη προχειρότητα εγκατάσταση 800 παράνομων μεταναστών στο Τ.Δ.Α. Κομοτηνής, οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια Αστυνομικών επιχειρήσεων στο κέντρο της Αθήνας και άμεσα μεταφέρθηκαν στους χώρους του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, οι οποίοι δεν πληρούν κανέναν από τους κανόνες ασφάλειας χώρων κράτησης και χωρίς καν να υποβληθούν προηγουμένως σε προληπτικό υγειονομικό έλεγχο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας προκειμένου να διαφυλάξει την εργασιακή ασφάλεια αλλά και την μη έκθεση σε κίνδυνο υγείας σε βάρος των συναδέλφων – μελών μας, ΑΠΑΙΤΕΙ την άμεση πραγματοποίηση των παρακάτω :

Περίφραξη των κοιτώνων όπου φυλάσσονται οι μετανάστες, με τοποθέτηση κατάλληλου συρματοπλέγματος με τρόπο ώστε να παρέχει ασφαλή φρούρηση και να είναι δυνατός και ο προαυλισμός των μεταναστών.
Σταθερός φωτισμός με υπερυψωμένους προβολείς περιμετρικά των κοιτώνων για την καλύτερη επιτήρηση των εξωτερικών χώρων κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων ώστε να αποφευχθούν ηλεκτροπληξίες κ.λ.π. καθώς και μεταφορά των διακοπτών εκτός των κοιτώνων, ώστε η λειτουργία του φωτισμού τους να διαχειρίζεται αποκλειστικά από τους φρουρούς, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης σ’ αυτόν από τους κρατούμενους.
Τοποθέτηση ικανού αριθμού κλιματιζόμενων υπερυψωμένων αλεξίσφαιρων σκοπιών περιμετρικά της περίφραξης, με κινούμενο προβολέα για τον καλύτερο έλεγχο του χώρου από τους σκοπούς.
Μέριμνα για την ασφάλεια των εισόδων των κοιτώνων αλλά και των παραθύρων αυτών, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος απόδρασης, αυτοτραυματισμού των μεταναστών αλλά και πιθανού τραυματισμού συναδέλφων – μελών μας από τους μετανάστες.
Αφαίρεση καθρεπτών και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων που πιθανόν να χρησιμοποιηθούν από τους μετανάστες ως μέσω αυτοτραυματισμού τους ή τραυματισμού συναδέλφων – μελών μας.
Άμεση επιτόπια διενέργεια προληπτικού υγειονομικού ελέγχου σε όλους τους παράνομους μετανάστες που εγκαταστάθηκαν στα κτίρια του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής, από ιατρική μονάδα του ΚΕΛΠΝΟ έτσι ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο μαζικής έξαρσης μολυσματικών ασθενειών.
Μόνιμη εγκατάσταση στο χώρο Ιατρικής Μονάδας του ΚΕΛΠΝΟ πλήρως επανδρωμένη από Ιατρούς και απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό και πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο καθ’ όλη την διάρκεια του 24ωρου για την αντιμετώπιση ιατρικών περιστατικών που θα ανακύψουν, καθότι το Γ.Ν.Ν. Κομοτηνής βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το Τ.Δ.Α. Κομοτηνής και τυχόν μεταγωγή τους προς εξέταση σ’ αυτό ελλοχεύει κινδύνους ασφαλούς κράτησης, απόδρασης κ.λ.π..
Άμεση μετάβασης Ιατρικής Μονάδας κατάλληλα εξοπλισμένης ώστε να υποβληθούν οι συνάδελφοι – μέλη μας που διατίθενται στη φρούρηση, σε προληπτικό έλεγχο για φυματίωση και ηπατίτιδα Α και Β και εν συνεχεία εφόσον υπάρξει ανάγκη σε εμβολιασμό.

Φρονούμε ότι μέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών, θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των φρουρών έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης φρούρησης των κρατουμένων, δεδομένης της παρούσας κατάστασης (τη στιγμή αυτή φυλάσσονται 800 περίπου κρατούμενη από μόνο 40 φρουρούς).

Εγγραφείτε στο Newsletter μας