Η έλλειψη ρευστότητας και η παράνομη παρακράτηση του ΦΠΑ φρενάρουν την εξωστρέφεια. Επιτακτική η ανάγκη για Εθνικό σχέδιο δράσης για την εξωστρέφεια

Σύμφωνα με την σημερινή ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και την επεξεργασία του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ για τον Μάιο 2012, οι ελληνικές εξαγωγές εμπορευματικών συναλλαγών (χωρίς πετρελαιοειδή) κατέγραψαν οριακή μείωση 0,8% συγκριτικά με τον Μάιο 2011, ενώ σε αξία ανήλθαν σε €1.382,4 εκατ., μειωμένες δηλαδή κατά 12 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και τις εκτιμήσεις του ΣΕΒΕ προκύπτει ότι για το πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών σημειώνει έντονη κάμψη με αύξηση μόλις κατά 3,1%, όταν πέρσι για το ίδιο διάστημα είχε σημειωθεί αύξηση άνω του 17%.

Πίνακας 1. Ελληνικό εξωτερικό εμπόριο εμπορευματικών συναλλαγών, για την περίοδο Ιαν-Μάιος 2009-2012, σύμφωνα με εκτιμήσεις ΕΛΣΤΑΤ και ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ
(ποσά σε εκατ. €,
χωρίς τα πετρελαιοειδή)
ΙΑΝ – ΜΑΙΟΣ 2009
ΙΑΝ – ΜΑΙΟΣ 2010
ΙΑΝ –
ΜΑΙΟΣ 2011
ΙΑΝ –
ΜΑΙΟΣ 2012
ΕΤ
12/11
MΕΤ
09/12
Ελληνικές Εισαγωγές
15.264,2
14.724,8
13.789,0
12.447,7
-9,7%
-6,6%
Ελληνικές Εξαγωγές
5.486,3
5.526,9
6.479,2
6.680,9
3,1%
6,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο
(12.760,6)
(13.357,5)
(7.309,8)
(5.766,8)
-21,1%
-23,3%
ΕΤ: Ετήσια Τάση/ ΜΕΤ: Μέση Ετήσια Τάση

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, η πτώση στις ελληνικές εξαγωγές οφείλεται αποκλειστικά στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. Η Ευρωζώνη αποτελεί διαχρονικά τον βασικό στρατηγικό μας εταίρο στις εξαγωγές αγαθών (37,8% των ελληνικών εξαγωγών το 2011) και η υφιστάμενη κατάσταση αβεβαιότητας και αστάθειας που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή οικονομία, αναμένεται να έχει ισχυρό αντίκτυπο στην δυναμική μας να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας μέσα στο 2012. Αν συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) προβλέπει επιβράδυνση αύξησης του διεθνούς εμπορίου στο 3,7% το 2012, όταν το 2011 αυξήθηκε στο 5%, η προσπάθεια που θα πρέπει να καταβληθεί για την αύξηση των μεριδίων της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές είναι τεράστια.

Η κάμψη των ελληνικών εξαγωγών για τον Μάιο 2012, προέρχεται κυρίως από την εξέλιξη στον κλάδο των βιομηχανικών αγαθών και ειδών (μερίδιο 27% στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών), σημειώνοντας πτώση κατά 3,2%. Αντίθετα, οι εξαγωγές τροφίμων (μερίδιο 21,2%) αυξήθηκαν κατά 8,2% και οι εξαγωγές χημικών (μερίδιο 15,3%) αυξήθηκαν κατά 11,1%, αναδεικνύοντας για άλλη μία φορά τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας μας σε επίπεδο παραγωγής και εξωστρέφειας.

Είναι αδιαμφισβήτητο πλέον ότι πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί για να διατηρήσουμε την υπάρχουσα θέση μας στις διεθνείς αγορές αλλά και να την αναπτύξουμε περαιτέρω. Οι ελληνικές επιχειρήσεις ωστόσο έχουν υπερβεί κατά πολύ τις ίδιες τους τις δυνάμεις και αντοχές. Αναγκαία συνθήκη για την άμεση ανάκαμψη των ελληνικών εξαγωγών είναι το κράτος και η νέα κυβέρνηση να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Μία από τις πρώτες ενέργειες της νέας κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η επιστροφή της παράνομης παρακράτησης του πιστωτικού υπολοίπου του ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Έστω και την τελευταία στιγμή, το ελληνικό κράτος θα πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί ως τροχοπέδη σε οτιδήποτε θετικό πάει να γίνει από τον ιδιωτικό τομέα και είναι έξω από τα στενά όρια της λογικής του κρατισμού και τουλάχιστον, αν δε μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά τις επιχειρήσεις, να σταματήσει να προβάλλει συνεχώς προσκόμματα και αντικίνητρα στη λειτουργία τους.

Το μεγάλο στοίχημα της εξόδου από την κρίση και την ύφεση μπορεί να κερδηθεί μόνο μέσα από την κατάρτιση ενός Εθνικού σχεδίου δράσης το οποίο θα στοχεύει στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και της εξωστρέφειας. Για αυτό το λόγο, προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η διάσωση των υγιών παραγωγικών επιχειρήσεων από τη χρεοκοπία την επόμενη ημέρα.

About Author

Εγγραφείτε στο Newsletter μας