Ημερίδα για την Στρατηγική της Περιφέρειας ΑΜ-Θ

Στις 4 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Αλεξανδρούπολη η ημερίδα που διοργάνωσε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με θέμα «Πολιτική Συνοχής 2014 – 2020 Εθνικός Αναπτυξιακός Προγραμματισμός για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ)».
Την ημερίδα χαιρέτησε η Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Γεωργία Νικολάου, η οποία τόνισε ότι στην σημερινή δύσκολη συγκυρία που βρίσκεται η χώρα μας, κάθε νέα θέση εργασίας που δημιουργείται είναι τόσο σημαντική όσο και το κάθε ευρώ που επενδύεται στην χώρα μας.
Στην εισήγησή του, ο Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της ΠΑΜ-Θ Βασίλης Πιτσινίγκος επεσήμανε ότι μέχρι το τέλος του 2013 θα ολοκληρωθεί η διαβούλευση για την επόμενη, Πέμπτη Προγραμματική Περίοδο, την ονομαζόμενη και «Ευρώπη 2020».
Τα κύρια στοιχεία της στρατηγικής για το νέο πρόγραμμα είναι η έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη. Δηλαδή μια ανάπτυξη που βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία, η οποία θα επιτευχθεί µε την προώθηση μιας πιο αποτελεσματικής στη χρησιμοποίηση των πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας. Επίσης, θα προωθηθεί μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς – µε την ενίσχυση μιας οικονομίας µε υψηλό ποσοστό απασχόλησης που εξασφαλίζει οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.
Ο εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας Παναγιώτης Χατζηνικολάου στην εισήγησή του τόνισε ότι η καινοτομία, δηλαδή η ενσωμάτωση της γνώσης σε προϊόντα και υπηρεσίες, αποτελεί τον μηχανισμό επιβίωσης και ανάπτυξης μιας οικονομίας καθώς εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά της, ενώ για κάθε 1% στον ρυθμό μεταβολής των δαπανών ΕΤΑΚ των επιχειρήσεων (περίπου 4 εκ €) των δυο προηγούμενων ετών, το ΑΕΠ μεταβάλλεται κατά 0,07% (περίπου 140 εκ €), γεγονός που αποδεικνύει την πολύ μεγάλη σημασία των δαπανών ΕΤΑΚ των επιχειρήσεων στην οικονομία της χώρας.
Οι τέσσερις εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κύριοι A. Reid, Ν. Κομνηνός, J. Sanchez και Π. Τσανάκας τόνισαν ότι η διαβούλευση που θα πραγματοποιηθεί απαιτείται να είναι ευρέως συμμετοχική από την βάση. Δηλαδή, στις επιτροπές – ομάδες εργασίας που ήδη ξεκίνησε η σύστασή τους απαιτείται να συμμετέχουν, εκτός από υπηρεσιακούς παράγοντες, με εκπροσώπους τους, οι Επιχειρήσεις και τα Ερευνητικά Ινστιτούτα της Περιφέρειας. Ανέλυσαν πετυχημένα παραδείγματα καινοτομικών προϊόντων καθώς και τους αναπτυξιακούς στόχους άλλων Περιφερειών της Ευρώπης.
Για παράδειγμα, στην Σκωτία έχει τεθεί στόχος να χρησιμοποιούνται μέχρι το 2020 αποκλειστικά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Στην ημερίδα συμμετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του ΤΕΙ Καβάλας, του ΙΝΑΛΕ καθώς και εκπρόσωποι Επιμελητηρίων και Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρειά μας, οι οποίοι με παρεμβάσεις τους σημείωσαν ότι απαιτείται άμεση ενίσχυση του παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας ώστε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν με τα μέχρι σήμερα αναπτυξιακά, συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, Προγράμματα.
Τέλος, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι πρέπει να αναζητηθούν με διαφάνεια, δημοσιότητα και καθορισμένα κριτήρια οι κλάδοι που αποδεδειγμένα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της Περιφέρειας καθώς και τις εξαγωγές προϊόντων, όπως και την αύξηση του εγχώριου ακαθάριστου προϊόντος (ΑΕΠ), οι οποίοι και μέσω της υπό σύσταση Επιτροπής θα εισηγηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει την εξειδικευμένη στρατηγική για την ανάπτυξη της Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στην Περιφέρεια.

About Author

Εγγραφείτε στο Newsletter μας