Ευρωκοινοβούλιο- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων με εξωτερικούς αντισυμβαλλόμενους για την παροχή υπηρεσιών και την υποστήριξη διαφόρων δράσεων επικοινωνίας του Γραφείου Ενημέρωσης του ΕΚ στην Ελλάδα.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα πλήρη κείμενα της προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού και τις απαραίτητες πληροφορίες για την υποβολή προσφορών:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Για περισσότερες πληροφορίες:
ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος (+30) 210 32 78 911 (Αθήνα)
Εκπρόσωπος Τύπου Γραφείου (+30) 6973 699 886 (κινητό)
Ενημέρωσης του ΕΚ στην Ελλάδα (+33) 3 881 73822 (Στρασβούργο)
e-mail : constantinos.tsoutsoplides@europarl.europa.eu
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας (+30) 210 32 78 911 (Αθήνα)

Εγγραφείτε στο Newsletter μας