Εργαστήρια Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε Λειτουργούς των Δήμων του έργου “LA-GrBg-EnergyNet”

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Κομοτηνής o πρώτος κύκλος συναντήσεων της δράσης «Εργαστήρια Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε Λειτουργούς των Δήμων ( Training Seminars to Municipalities Staff)» του έργου “LA-GrBg-EnergyNet” η οποία στοχεύει αφενός στην βελτίωση της γνώσης των υπηρεσιακών παραγόντων και των αιρετών των δήμων σε θέματα Ενέργειας και αφετέρου στην ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση τους σε πρωτοβουλίες που θα μεταφέρουν την γνώση αυτή στο σύνολο των πολιτών των Δήμων.
Ο κάθε κύκλος των εργαστηρίων περιλαμβάνει δύο συναντήσεις.
Στην Α΄ Συνάντηση (Απρίλιος 2012) οι θεματικές που αναπτύχθηκαν ήταν:
• Εισαγωγή στην Αειφορική Ενέργεια. Ενεργειακός σχεδιασμός στους Δήμους.
• Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και εξοικονόμηση Ενέργειας.
ενώ στη Β’ Συνάντηση (Ιούνιος 2012) οι θεματικές που αναπτύχθηκαν ήταν:
Βιοκλιματικός σχεδιασμός ανοιχτών δημόσιων χώρων – Βιοκλιματική πόλη.
Παραγωγή και εξοικονόμηση Ενέργειας στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων
Μελέτες περιπτώσεων ενεργειακών σχεδιασμών σε Δήμους.
Το έργο La-GrBg- EnergyNet (Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο ΟΤΑ της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδα – Βουλγαρία) είναι ένα έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013.
Εταίροι του είναι οι Δήμοι Θερμαϊκού, Παγγαίου, Κομοτηνής, Σουφλίου, Μινεράλνι Μπάνι , Σάτοβστας και Μόμτσιλγκραντ. Χρόνος υλοποίησης του είναι η διετία Μαρτίου 2011- Μαρτίου 2013.
Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός διασυνοριακού δικτύου Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις δύο χώρες, την Ελλάδα και την Βουλγαρία, το οποίο θα υιοθετήσει τις αρχές της αειφορικής Ενέργειας και θ’ αναπτύξει ανάλογους σχεδιασμούς στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης Ενέργειας, της ορθολογικής της χρήσης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας