Επιχορήγηση με Επιταγές Κατάρτισης της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε.


Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε) της Ε.Σ.Ε.Ε., Κεντρική Δομή, θα πραγματοποιήσει προγράμματα κατάρτισης ανέργων διάρκειας 100 ωρών στο θεματικό αντικείμενο:
«Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)», στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ που θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»).
Τα Προγράμματα που παρέχονται είναι:
1. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ Beginners
Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα προβλεπόμενα γνωστικά αντικείμενα από το ΑΣΕΠ, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη βοήθεια των αρχαρίων χρηστών, με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, με πρόσθετη απομακρυσμένη τηλεκπαίδευση και με πληθώρα ασκήσεων και προσομοιώσεων.

2. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ και Internet Applications Certificate
Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα προβλεπόμενα γνωστικά αντικείμενα από το ΑΣΕΠ και επιπλέον προσφέρει εκμάθηση διαχείρισης σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών (διαχείριση και προβολή videos με το Υoutube, δημιουργία ιστοσελίδων με online εφαρμογή, διαχείριση Gmail, διαχείριση facebook κτλ.)

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, θα διενεργηθούν εξετάσεις πιστοποίησης στη χρήση Τ.Π.Ε., βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Κάθε ωφελούμενος αφού ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και συμμετάσχει στις εξετάσεις / επανεξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα συνολικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ.

Για σχετικές πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:
Κ.Α.ΕΛ.Ε. Αθηνών
Μητροπόλεως 42
τηλ. 210 3259235
(email:pgiannakopoulou@esee.gr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας