Επίσπευση της 2ης γέφυρας στους Κήπους ζητά ο Α. Ιλχάν

Με πρωτοβουλία του βουλευτή Ροδόπης του Κινήματος Αλλαγής, Ιλχάν Αχμέτ ήρθε στην Βουλή το ζήτημα της κατασκευής δεύτερης γέφυρας στο Τελωνείο των Κήπων του Έβρου που θα εξυπηρετεί την ομαλότερη μετακίνηση των πολιτών, του εμπορίου και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της εξωστρέφειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που είναι η μόνη ελληνική περιφέρεια με 7 πύλες εισόδου και εξόδου από και προς την Τουρκία, τα Βαλκάνια και κατ’ επέκταση την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Εγγύς Ανατολή.
Τα βήματα που προηγήθηκαν
Η κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας, έχουν συμφωνήσει στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Διαδρόμου Μεταφορών Θεσσαλονίκης – Κωνσταντινούπολης, βάσει του υπομνήματος συμφωνία που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 22/01/2004, από τους υπουργούς Μεταφορών, στο πλαίσιο της προσπάθειας προώθησης των σχέσεων φιλίας μεταξύ των δύο χωρών, μέσω της ανάπτυξης υποδομής μεταφορών για τη σύνδεση των δύο χωρών.
Οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να αναπτύξουν περαιτέρω σχέσεις φιλίας και συνεργασίας, μέσω της ανάπτυξης υποδομών των μεταφορών, βάσει και των υφιστάμενων διεθνών αποφάσεων για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής και περιφερειακής υποδομής μεταφορών έλαβαν απόφαση για την ανάπτυξη του Διαδρόμου αυτού (υπόμνημα συνεργασίας, 22 Ιανουαρίου 2004 από τους υπουργούς Μεταφορών των δύο χωρών). Στο πλαίσιο αυτό υπεγράφη στις 10/6/2006 στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών σχετική συμφωνία για την κατασκευή της 2ης διασυνοριακής οδικής γέφυρας. Η κύρωση της σχετικής συμφωνίας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων έγινε από το ελληνικό κοινοβούλιο με το Νόμο 3579, ΦΕΚ 133/18.06.3007.
Στις 26/6/2013 μεταξύ της Τουρκικής Αρχής Αυτοκινητοδρόμων και της εταιρείας Εγνατία Οδός ΑΕ υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανόησης, βάσει του άρθρου 5 της παραπάνω συμφωνίας, με αντικείμενο την προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης και των μελετών που απαιτούνται για την κατασκευή 2ης διασυνοριακής οδικής γέφυρας στη δίοδο Κήπων – Υψάλων. Η γέφυρα χωροθετείται σε συνδυασμό με την προβλεπόμενο νέο συνοριακό σταθμό Κήπων, κατάντη και σε εγγύτητα με την υφιστάμενη γέφυρα του ποταμού Έβρου.
Στις 4/4/2014 υπεγράφη διακρατικό πρωτόκολλο για την χωροθέτηση και την οριογραμμή επί της 2ης διασυνοριακής οδικής γέφυρας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και στην συνέχεια έγινε σύσκεψη της ελληνικής αντιπροσωπείας της μικτής ομάδας εργασίας (ΜΟΕ) με την τουρκική αντιπροσωπεία της ΜΟΕ.
Ακολούθησε συνεργασία για την μελετητική ωρίμανση του έργου σε προκαταρκτικό επίπεδο, η οποία δεν ολοκληρώθηκε διότι κατόπιν οδηγίας του ΥΠΕΞ έπρεπε να προηγηθεί η κύρωση του ως άνω διακρατικού πρωτοκόλλου από την Τουρκική Βουλή.
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 47473/3-10-2017 επιστολή του ΥΠΕΞ η πρεσβεία της Τουρκίας ενημέρωση το ΥΠΕΞ ότι ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την κύρωση του διακρατικού πρωτοκόλλου, το οποίο στις 28-9-2017 τέθηκε σε ισχύ.
Μέχρι σήμερα για την προετοιμασία του έργου, έχουν εκπονηθεί από ελληνικής πλευράς, οι ακόλουθες συνοδές μελέτες: Προκαταρκτική μελέτη οδοποιίας, προκαταρκτική μελέτη γέφυρας, πρόγραμμα γεωτεχνικής έρευνας (α’ φάση), αποτελέσματα γεωτεχνικών ερευνών (α’ φάση), αξιολόγηση αποτελεσμάτων γεωτεχνικής έρευνας, μελέτη περιβαλλοντικής επιπτώσεων (αναμένονται περιβαλλοντικοί όροι), τοπογραφική αποτύπωση.
Για την ολοκλήρωση προετοιμασίας φακέλου του έργου, απαιτούνται οι μελέτες ως αυτές ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: αποτίμηση υφιστάμενης κατάστασης και εκτίμηση απαιτήσεων συντήρησης της υφιστάμενης γέφυρας, κτηματολόγιο, γεωλογική – γεωτεχνική μελέτη – μελέτη θεμελίωσης της γέφυρας, γεωερευνητικές εργασίες (β΄βάση γεωτρήσεων), οριστική μελέτη οδοποιίας, οριστική υδραυλική μελέτη, προμελέτη/οριστική μελέτη και έλεγχος οριστικής μελέτης γέφυρας, οριστική μελέτη Η/Μ.
Να σημειωθεί τέλος ότι με την υπ’ αριθ. 140357/19-12-2017 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκ. ευρώ όσον αφορά στην επιχορήγηση της Εγνατίας Οδός ΑΕ για τις μελέτες του συνοριακού σταθμού Κήπων Έβρου και της Γέφυρας Κήπων συνοριακού σταθμού Έβρου, δεδομένου ότι η μελετητική ωρίμανση και των δύο έργων θα πρέπει να προχωρήσει παράλληλα λόγω της χωρικής και λειτουργικής συνάφειας τους.
Η σημερινή κατάσταση
Αν και προγραμματιζόταν η δημοπράτηση του έργου από την προηγούμενη κυβέρνηση για το 2020, η καθυστέρηση των διαδικασιών οδήγησε τον βουλευτή Ροδόπης στην υποβολή της επίκαιρης ερώτησης με τα εξής δύο κομβικά ερωτήματα: Α) Πότε θα υλοποιηθούν εντέλει τα σχέδια για την κατασκευή της νέας γέφυρας στην συνοριακή δίοδο Κήποι – Ύψαλα των ελληνο-τουρικών συνόρων έτσι ώστε η δημοπράτηση για την κατασκευή να μπορεί να ξεκινήσει στις αρχές του 2020;
Β) Σκοπεύετε παράλληλα να αναβαθμίσετε τις υφιστάμενες πεπαλαιωμένες υποδομές του ελληνικού τελωνείου των Κήπων προκειμένου αυτό να μπορεί να εξυπηρετεί άνετα και με ασφάλεια τις σύγχρονες ανάγκες διέλευσης εκατομμύριων πολιτών κάθε χρόνο από το συγκεκριμένο σημείο;
Η απάντηση του Κ. Αχ. Καραμανλή
Στην Βουλή προσήλθε για να απαντήσει ο ίδιος ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών κ. Κων/νος Αχ. Καραμανλής ο οποίος αποκάλυψε ότι αφενός μεν η 5η συνάντηση του Απριλίου ανάμεσα στις μικτές ομάδες εργασίας Ελλάδας και Τουρκίας (ΜΕΣΠΕ) δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, εξαιτίας των πολιτικών εξελίξεων σε Ελλάδα και Τουρκία και ότι σε κάθε περίπτωση η δημοπράτηση του έργου εξαιτίας και της καθυστέρησης των Περιβαλλοντικών Όρων πάει για το 2021.
Στην δευτερολογία του ο κ. Καραμανλής συνέδεσε εμμέσως την ταχεία υλοποίηση του έργου και με το κλίμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων ενώ χαρακτήρισε ως απαράδεκτη την εικόνα του Τελωνείου των Κήπων που χρήζει άμεσου εκσυγχρονισμού. Δεσμεύτηκε ότι από ελληνικής πλευράς ότι «θα πιέσουμε όσο μπορούμε για να συνεχιστεί αυτό το έργο. Ήδη έχω μιλήσει με τη νέα διοίκηση της Εγνατίας Οδού και είναι στις άμεσες προτεραιότητες να ξεπεράσουν τις δικές τους δυσκολίες. Εμείς θα προχωρήσουμε στην ανανέωση των μελών της χώρας στη ΜΕΣΠΕ, δεδομένου ότι έχουμε αλλαγή και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, όσο και της διοίκησης της Εγνατίας Οδού». Τέλος, επεσήμανε ότι «γίνεται μία επισκόπηση μιας παλαιότερης μελέτης που είχε εκπονήσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτσι ώστε να απαιτήσουμε το κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος, αλλά και το κόστος των απαλλοτριώσεων για το νέο Τελωνείο των Κήπων».
Η δήλωση του Ιλχάν Αχμέτ
«Θέλω να πιστεύω ότι η νέα γέφυρα των Κήπων μπορεί να αποδειχθεί ως ένα κομβικό και συμβολικό συνάμα αναπτυξιακό έργο για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συμβάλλοντας αποφασιστικά με τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της στην εξωστρέφεια και την ανάπτυξη του τουρισμού, της οικονομίας και των εμπορικών ανταλλαγών όλης της χώρας. Προσδοκώ ότι η νέα κυβέρνηση δεν θα βραδυπορήσει και θα αποδεχτεί και η ίδια την σημαντική αναγκαιότητα αυτού του έργου βάζοντας σε προτεραιότητα την υλοποίησή του. Σε κάθε περίπτωση θα παρακολουθώ την εξέλιξη των πραγμάτων και θα επανέλθω εκ νέου στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου εφόσον παραστεί ανάγκη».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας