Ελλάδα – Βουλγαρία Προς μια Βελτιωμένη Εμπειρία Αγοράς μέσω της Τυποποίησης Ποιότητας

Σε βελτιωμένες συνθήκες αγοράς μέσω της τυποποίησης κανόνων ποιότητας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας στοχεύει η ενημερωτική εκδήλωση με τον τίτλο «Τυποποιώντας την Ποιότητα: Προς μία Βελτιωμένη Εμπειρία Αγοράς» (Standardizing Quality: Towards an Enhanced Market Experience) που πρόκειται να διεξαχθεί την Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012 και ώρα 17:30 στο ξενοδοχείο Βιέννη στην Ορεστιάδα.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Έργου Προώθηση «Τυποποίησης – Πιστοποίησης – Ελέγχου Αγοράς» στις Διαπεριφερειακές Περιοχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg (Promoting “Standardisation – Certification – Market Control”), με το ακρωνύμιο MARKET CONTROL στοχεύει στη γεφύρωση του υφιστάμενου κενού μεταξύ των διασυνοριακών περιοχών Ελλάδας – Βουλγαρίας, στον τομέα του αποτελεσματικού Ελέγχου της Αγοράς, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των χωρών στην πορεία τους προς την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, βελτιώνοντας παράλληλα το επίπεδο Ελέγχου της Αγοράς και διασφάλισης των εμπορευόμενων αγαθών και δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων στην περιοχή.

Στόχος του Έργου είναι η μελέτη των αναγκών των επιχειρήσεων όσον αφορά στα σήματα ποιότητας/ συμμόρφωσης και η κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων για τη δημιουργία ενός ενιαίου ελεγκτικού φορέα που να εξειδικεύεται στα ζητήματα τυποποίησης, η ανάπτυξη κοινών σημάτων ποιότητας για ορισμένα προϊόντα, καθώς και η δημιουργία εργαστηρίων για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων με υψηλή ζήτηση στη διασυνοριακή περιοχή. Το Έργο αναμένεται να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές της διασυνοριακής περιοχής αναφορικά με τα προϊόντα υψηλής ποιότητας, να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των επιχειρήσεων στη συζήτηση των θεμάτων ποιότητας στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή, καθώς και να αυξήσει την εξωστρέφεια των εμπλεκόμενων φορέων, οργανώνοντας μια σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων.

Οι συμμετέχοντες φορείς του έργου είναι ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) ως επικεφαλής εταίρος, ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης (ΕΒΕ Ροδόπης) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Χάσκοβο (HCCI).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας 3, «Ανταγωνιστικότητα & Ανθρώπινοι Πόροι», Μέτρο 3.3 «Προώθηση της Συνεργασίας ανάμεσα σε Ερευνητικά, Τεχνολογικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Επιχειρηματικούς Φορείς».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας