Εγγραφή στους στρατολογικούς πίνακες για τους άρρενες δημότες Κομοτηνής του 2004

Ανακοινώνεται ότι όσοι άρρενες γεννήθηκαν το έτος 2004 και είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων :
1)Της Δημοτικής Ενότητας του ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Δ.Ε. Κομοτηνής, Τ.Κ. Θρυλορίου, Κάλχαντα, Καρυδιάς, Πανδρόσου, Γρατινής και Κοσμίου) πρέπει να προσέλθουν (οι ίδιοι ή οι γονείς τους) στο γραφείο Μητρώων Αρρένων του Δήμου μας, για συμπλήρωση των στοιχείων τους στους Στρατολογικούς Πίνακες, το αργότερο μέχρι 31-03-2020. Οι πληροφορίες μπορούν να δίνονται και τηλεφωνικά στα παραπάνω αναγραφόμενα τηλέφωνα.
2)Της Δημοτικής Ενότητας ΑΙΓΕΙΡΟΥ του Δήμου μας (Τ.Κ. Αιγείρου, Τ.Κ. Μέσης, Τ.Κ. Νέας Καλλίστης και Τ.Κ. Φαναρίου) πρέπει να προσέλθουν (οι ίδιοι ή οι γονείς τους) στο γραφείο Μητρώων Αρρένων του Δήμου μας ή στο ΚΕΠ Αιγείρου, για συμπλήρωση των στοιχείων τους στους Στρατολογικούς Πίνακες, το αργότερο μέχρι 31-03-2020. Οι πληροφορίες μπορούν να δίνονται και τηλεφωνικά στα παραπάνω αναγραφόμενα τηλέφωνα, καθώς και στο τηλέφωνο 25313-52706 του ΚΕΠ Αιγείρου.
3) Της Δημοτικής Ενότητας ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΩΡΙΟΥ του Δήμου μας(Τ.Κ. Νέου Σιδηροχωρίου και Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων) πρέπει να προσέλθουν (οι ίδιοι ή οι γονείς τους) στο γραφείο Μητρώων Αρρένων του Δήμου μας, ή στο ΚΕΠ Νέου Σιδηροχωρίου, για συμπλήρωση των στοιχείων τους στους Στρατολογικούς Πίνακες, το αργότερο μέχρι 31-03-2020.
Οι πληροφορίες μπορούν να δίνονται και τηλεφωνικά στα παραπάνω αναγραφόμενα τηλέφωνα, καθώς και στα τηλέφωνα 25313-52920 και 52922 του ΚΕΠ Νέου Σιδηροχωρίου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας