Εγγραφές στην Α΄ Δημοτικού και στα Νηπιαγωγεία ως 20 Μαρτίου

Σας ενημερώνουμε ότι από 01-03-2021 έως και 20-03-2021 διενεργούνται εγγραφές
μαθητών/τριών στην Α΄ Δημοτικού και στα Νηπιαγωγεία της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
Στην Α΄ Δημοτικού μαθητές/τριες που γεννήθηκαν το 2015 και στα Νηπιαγωγεία μαθητές/τριες
που γεννήθηκαν το 2016 και 2017.
Η φοίτηση των μαθητών/τριών στις δομές της Πρωτ/θμιας Εκπ/σης είναι υποχρεωτική.
Στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Ροδόπης https://dipe.rod.gr/ βρίσκονται
αναρτημένες οι σχετικές εγκύκλιοι για εγγραφή στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο, με τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά εγγραφής [επιλέξτε με τη σειρά τους συνδέσμους «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» –
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» επιλέγοντας το αρχείο με την ένδειξη «Εγκύκλιος εγγραφών
μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22» (ημερομηνία και ώρα
ανάρτησης: 02 Μαρτίου 2021 10:14) ή το αρχείο με την ένδειξη «Εγκύκλιος εγγραφών
μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22» (ημερομηνία και ώρα ανάρτησης:
02 Μαρτίου 2021 10:11)], καθώς επίσης και η ονοματοδοσία οδών με την αντίστοιχη σχολική
μονάδα [επιλέξτε με τη σειρά τους συνδέσμους «Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ» – «ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ –
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ» όπου βρίσκονται αναρτημένα τα σχετικά αρχεία με την ένδειξη «Όρια σχολικών
περιφερειών – οδοί Δημοτικών Σχολείων ΠΕ Ροδόπης» και «Όρια σχολικών περιφερειών – οδοί
Νηπιαγωγείων ΠΕ Ροδόπης».
Ο Δ/ντής Π

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας