Δυνατότητα εξυπηρέτησης των δημοτών Κομοτηνής μέσω του gov.gr

Τη δυνατότητα παροχής νέων ψηφιακών υπηρεσιών στους δημότες του παρέχει ο Δήμος Κομοτηνής από τα τέλη Οκτωβρίου, μέσα από το σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον του gov.gr, αξιοποιώντας το ψηφιακό εργαλείο που δημιούργησαν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η ένταξη του Δήμου Κομοτηνής στην 1η έκδοση των Θυρίδων δίνει τη δυνατότητα έκδοσης μέσω του gov.gr των παρακάτω εγγράφων:

Από την Θυρίδα των Κοινωνικών Δομών

✓ Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Covid-19 (Εμβολιασμός)

Από την Θυρίδα του Δημοτολογίου

✓ Πιστοποιητικό Γέννησης

✓ Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

✓ Πιστοποιητικό Ιθαγένειας

✓ Πιστοποιητικό Εγγύτερων Συγγενών (εφόσον έχει εκδοθεί μία φορά)

Από την Θυρίδα του Ληξιαρχείου

✓ Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (γεγονότα μετά το 2013)

✓ Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (γεγονότα μετά το 2013)

✓ Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης (γεγονότα μετά το 2013)

✓ Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (γεγονότα μετά το 2013)

Από την Θυρίδα του Δήμου (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για λόγους αυτεπάγγελτης αναζήτησης)

✓ Πιστοποιητικό Γέννησης

✓ Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

✓ Πιστοποιητικό Ιθαγένειας

✓ Πιστοποιητικό Εγγύτερων Συγγενών (εφόσον έχει εκδοθεί μία φορά)

✓ Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (γεγονότα μετά το 2013)

✓ Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (γεγονότα μετά το 2013)

✓ Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης (γεγονότα μετά το 2013)

✓ Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (γεγονότα μετά το 2013)

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο έκδοσης μπορείτε να δείτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο διαθέσιμο στην σελίδα εισόδου των θυρίδων: https://kede.services.gov.gr/

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προχωρούν στην αναζήτηση μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://aitiseis-dhmoi.services.gov.gr/?fbclid=IwAR0WqgCu8QRszjRqsJX_b3ZhbaHPIEviOwW7xA5lTzFhhAHtkx6df5yNAVE

 

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής, Ιωάννης Γκαράνης δήλωσε: «Οι λειτουργίες που παρέχουν οι τέσσερις θυρίδες διευκολύνουν την καθημερινότητα των δημοτών μας, ειδικά όσων βρίσκονται εκτός πόλης ή χώρας και χρειάζονται το όποιο έγγραφο. Ο Δήμος Κομοτηνής συμβάλλει στη μετάβαση στη σύγχρονη εποχή η οποία καθοδηγείται από την κεντρική διοίκηση, αναγνωρίζοντας ότι είναι ο γρηγορότερος και ασφαλέστερος τρόπος πρόσβασης των πολιτών σε έγγραφα χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία. Ειδικά σε μια περίοδο που η τραγική υποστελέχωση που βιώνουμε προκαλεί καθημερινά προβλήματα λειτουργίας με απίστευτο φόρτο εργασίας για τους υπαλλήλους τα «ψηφιακά γραμματοκιβώτια» είναι μια λύση, χωρίς βέβαια να αποτελούν πανάκεια».

About Author

Εγγραφείτε στο Newsletter μας