Διδακτορική Έρευνα Υποτρόφων του ΔΠΘ – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ

Δια μέσου της έρευνας καλλιεργείται και προάγεται η επιστημονική γνώση. Οι διδακτορικοί φοιτητές αποτελούν ένα βασικό μοχλό επιστημονικής έρευνας σε κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έχει να επιδείξει υποτρόφους φοιτητές από την Ιατρική Σχολή, το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας, το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, το ΤΕΦΑΑ, τη Νομική Σχολή, το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών οι οποίοι στην ημερίδα που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012, ώρα έναρξης 16:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Ροδόπης στην Κομοτηνή, θα παρουσιάσουν ένα μέρος της δουλειάς τους.
Το έργο το οποίο θα προβάλλουν οι υποψήφιοι διδάκτορες συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους και πραγματοποιείται στα πλαίσια της Πράξης ‘’Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ – Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης’’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007 – 2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του Ε.Σ.Π.Α. με Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Σάββα Τοκμακίδη.
Καλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την Hμερίδα των υποτρόφων φοιτητών του Προγράμματος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ.

About Author

Εγγραφείτε στο Newsletter μας