Διαταγή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Παναγιωτόπουλου προς τους Διοικητές των Μονάδων

Μετά τις πρόσφατες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα των Διοικήσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος, με επείγουσα διαταγή του, καλεί τους Διοικητές να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή τήρηση των κανόνων ασφαλείας του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και του υλικού και να εποπτεύσουν προσωπικά την, κατά γράμμα, εφαρμογή των ακολούθων:

α. Συνεχή υποστήριξη των στρατευσίμων σε θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας, οικογενειακών και προσωπικών προβλημάτων.

β. Ενδελεχή έρευνα κάθε καταγγελίας, που αφορά σε τυχόν προβλήματα που αναφέρονται από Μονάδα σε Μονάδα ή σε Ανεξάρτητη Υπομονάδα.

γ. Συνεχή έλεγχο των υπηρεσιών του προσωπικού και των βαρδιών, ώστε να υπάρχει ορθολογική και δίκαιη κατανομή αυτών.

δ. Επιβολή ποινών εκεί που χρειάζεται, με αίσθημα δικαιοσύνης, αλλά και με απαρέγκλιτη τήρηση των ισχυόντων κανονισμών. Πνεύμα επιείκειας και κατανόησης, εκεί που κρίνεται απαραίτητο.

ε. Συνεχή μέριμνα για την ποιότητα του συσσιτίου και γενικότερα της διατροφής καθώς και τη διευθέτηση-συντήρηση ζητημάτων που αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τις υποδομές (θάλαμοι, κοινόχρηστοι χώροι κ.λπ.).

στ. Συνεχή μέριμνα για την αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής, που αφορούν στην καθημερινή διαβίωση των στρατευσίμων.

ζ. Επαναλαμβανόμενες συνεχείς προσωπικές συνεντεύξεις (ουσιαστικές και όχι τυπικές) για το σύνολο του προσωπικού, για την ανάδειξη των ουσιαστικών προβλημάτων.

η. Συνεχή επαφή και ενημέρωση των οικογενειών των στρατευσίμων για τα ανακύπτοντα προβλήματα που παρουσιάζονται (υγείας, συμπεριφοράς κ.α.).

θ. Επιβράβευση του προσωπικού, όπου απαιτείται, για ανύψωση του ηθικού του και παραδειγματισμό προς μίμηση.

ι. Ιδιαίτερη μέριμνα και φροντίδα για στρατευσίμους με παιδιά και στρατευσίμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, καθώς και για στρατευσίμους που δεν έχουν στη ζωή έναν από τους δύο ή και τους δύο γονείς.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στη συγκεκριμένη διαταγή του υπογραμμίζει με έμφαση, ότι όλοι οι Διοικούντες -ακριβώς επειδή η χρονική περίοδος που διανύουμε είναι εξαιρετικά δύσκολη για όλον τον Ελληνικό Λαό- οφείλουν να ασκούν τη διοίκηση και να συμπεριφέρονται προς τους υφισταμένους τους και ιδιαίτερα προς τους στρατευσίμους με πνεύμα που να συνδυάζει την αποτελεσματικότητα, την πειθαρχία και τη διακλαδικότητα με τη φροντίδα, την προσοχή και τον σεβασμό προς τον ανθρώπινο παράγοντα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας