Διαμαρτυρία του Οικονομικού επιμελητηρίου για τα νέα πρόστιμα

Το νέο φορολογικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε με τους νόμους 4172/2013 και 4174/2013 και ισχύει από 1.1.2014 έφερε πολλές αλλαγές τόσο στη φιλοσοφία επιβολής φόρων όσο και στις διαδικασίες υποβολής δηλώσεων και είσπραξης δημοσίων εσόδων.
Όλες αυτές οι αλλαγές θέλουν τον απαιτούμενο χρόνο να γίνουν κατανοητές και να αφομοιωθούν από τους φορολογούμενους, τους εφοριακούς υπαλλήλους και τους λογιστές φοροτεχνικούς, έτσι ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά το νέο πλαίσιο με όποιες απαραίτητες αλλαγές.
Τα πρόστιμα όμως που προσδιορίζονται από το νόμο 4174/2013 είναι αντίθετα προς την παραπάνω λογική, αφού όχι μόνο δεν επιτρέπουν την ψύχραιμη αξιολόγηση των νέων διαδικασιών, αλλά και επιτάσσουν τη βίαιη προσαρμογή σε αυτές. Η φιλοσοφία των νέων προστίμων και ειδικότερα αυτών που αφορούν διαδικαστικές παραβάσεις, είναι του κράτους τιμωρού και δεν μπορεί να έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα παρά μόνο να εξοντώσει ηθικά και οικονομικά τους φορολογούμενους και τους λογιστές φοροτεχνικούς.
Θεωρούμε επιτακτική την άμεση τροποποίηση της νομοθεσίας έτσι ώστε να συμμορφώνει, να δίνει τη δυνατότητα σε κάθε υπεύθυνο φορολογούμενο και επαγγελματία να ενημερώνεται για τυχόν φορολογικές του παραλείψεις, προκειμένου να τις τακτοποιήσει και όταν δεν το πράττει τότε να επιβάλλονται ανάλογα με τη φύση της παράβασης πρόστιμα.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ Π.Τ Θράκης
Μενέλαος Μαλτέζος

Εγγραφείτε στο Newsletter μας