Διάκριση εις βάρος πατέρων με ανήλικα ή ανίκανα παιδιά, που έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια ασφάλισης

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γονέων με ανήλικα ή ανίκανα παιδιά πρέπει να τροποποιηθούν καθώς δημιουργούν διάκριση εις βάρος πατέρων που έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια ασφάλισης πριν την 31η Δεκεμβρίου 2010, επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη. Σε επιστολή της προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το υπουργείο Οικονομικών η ανεξάρτητη αρχή τονίζει ότι, με βάση την αρχή της ισότητας, ο πατέρας (ιδίως ο χήρος) με τέκνα ανίκανα προς κάθε βιοποριστική εργασία δικαιούται πλήρη σύνταξη, χωρίς επιπρόσθετες εξαιρέσεις ή προϋποθέσεις οποτεδήποτε συμπληρώσει το 50ο έτος ηλικίας και τα χρόνια εργασίας.

Συγκεκριμένα, νόμος του 2010 ορίζει ότι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης όσοι (προφανώς ανεξαρτήτως φύλου) συμπληρώνουν το πεντηκοστό έτος της ηλικίας και έχουν ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος παιδί ή σύζυγο, κατά ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό και άνω. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εξέδωσε τον Ιανουάριο του 2011 ερμηνευτική εγκύκλιο με την οποία φαίνεται ότι στερεί τη δυνατότητα να λάβουν πλήρη σύνταξη οι πατέρες με ανήλικα ή ανίκανα παιδιά οι οποίοι συμπλήρωσαν 25 χρόνια ασφάλισης πριν το τέλος του 2011, παρά το γεγονός ότι συμπληρώνουν τις τυπικές προϋποθέσεις του νέου νόμου (όριο ηλικίας και χρόνο ασφάλισης).

Όπως επισημαίνει στην επιστολή του ο Συνήγορος του Πολίτη, η κατά γράμμα εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης θα μπορούσε θεωρητικά να εμποδίσει πατέρα να πάρει πλήρη σύνταξη. Ο νέος νόμος εξομοιώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γυναικών και ανδρών κι έτσι ο εν λόγω πατέρας θα είχε συμπληρώσει το πεντηκοστό έτος ηλικίας και τα απαραίτητα χρόνια εργασίας για να πάρει σύνταξη. Αποκλείεται, όμως, από τις διατάξεις αυτές, επειδή ήδη θα έχει θεμελιώσει τις προϋποθέσεις για μειωμένη σύνταξη σύμφωνα με παλαιότερες νομοθετικές διατάξεις που είχαν τεθεί σε ισχύ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Η ανεξάρτητη αρχή ζήτησε κατ’ αρχάς να ερμηνευτεί ο νέος νόμος σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό του δηλαδή την προσαρμογή σε ευρωπαϊκή Οδηγία ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ φύλων. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, ο Συνήγορος ζήτησε νομοθετική τροποποίηση ώστε να εξασφαλιστεί η ισότητα των δύο φύλων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας