Δημιουργία Μητρώου Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Δ.Π.Θ.

Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης προτίθενται να δημιουργήσουν μητρώο φοιτητών από το οποίο θα καλεί, ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων του, φοιτητές για πρακτική άσκηση (internship) στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν εμπειρία εργαζόμενοι σε σύγχρονο περιβάλλον που ασχολείται με τεχνολογίες αιχμής και καθοδηγούμενοι από έμπειρο προσωπικό.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να φοιτούν στο δεύτερο ή μεγαλύτερο έτος και να έχουν γνώσεις που να αφορούν σε ένα ή περισσότερα από τα πεδία που αναφέρονται στην αίτηση. Η διαδικασία επιλογής έχει ως κριτήρια το επίπεδο της γνώσης των αντικειμένων, προηγούμενη εμπειρία, διαθεσιμότητα, δυνατότητα συνεργασίας κ.α.
Η συνολική διάρκεια απασχόλησης είναι έξι μήνες για δεκαπέντε ώρες την εβδομάδα, χωρίς χρηματική αποζημίωση. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης χορηγείται σχετική βεβαίωση και υπάρχει δυνατότητα μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε υποτροφία κατόπιν επιλογής.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν μέχρι 30/9/2019 συμπληρωμένη την αίτηση στην διεύθυνση admin@noc.duth.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με το admin@noc.duth.gr.
Η αίτηση είναι διαθέσιμη στο: http://noc.duth.gr/news.txt/2019-09-13-a/AitisiDUTH2019.pdf

About Author

Εγγραφείτε στο Newsletter μας