ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΙΧ. ΣΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ

Στη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, αναφέρθηκε με δηλώσεις του ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχ. Σάλλας, αμέσως μετά την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας.

Ο κ. Σάλλας τόνισε ότι, τόσο η απόφαση για την δημιουργία ενιαίας Εποπτικής Αρχής των ευρωπαϊκών τραπεζών, όσο και η απόφαση για την ανακεφαλαιοποιήση των ευρωπαϊκών τραπεζών απ’ ευθείας από το EFSF/ESM και όχι από τις εθνικές κυβερνήσεις και τα κράτη, αποτελούν δύο πολύ θετικές εξελίξεις για την αναγκαία ενοποίηση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, και συνιστούν βασικές προϋποθέσεις για την περαιτέρω ενοποίηση της οικονομικής πολιτικής στην Ευρωζώνη. Επίσης, πρόσθεσε ότι η δεύτερη απόφαση για την ανακεφαλαιοποίηση, διευκολύνει σημαντικά τα εθνικά κράτη, τα οποία δεν θα επιβαρυνθούν με πρόσθετο χρέος από τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης. Στην περίπτωση της Ελλάδας, που ελπίζουμε να τύχει της ίδιας μεταχείρισης, το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 40-50 δισ. Ευρώ, που μεταφράζεται σε μείωση του χρέους κατά 20-25% του Α.Ε.Π.

Ακόμη, ο κ. Σάλλας δήλωσε ότι η κρίση αποτελεί μια πρόκληση για την ολική ανασυγκρότηση της χώρας, για μια πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία και μια δικαιότερη κοινωνία μακριά από τις αστοχίες του παρελθόντος. Η Ελλάδα και εμείς οι Έλληνες, υπογράμμισε, έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και σε περιόδους κρίσης. Ειδικότερα, στην παρούσα φάση, που η Ευρώπη είναι, όπως φαίνεται, διατεθειμένη να μας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ο C.E.O. της Τράπεζας Στ. Λεκκάκος, υπογράμμισε ότι η Τράπεζα Πειραιώς το 2011, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, στάθηκε δίπλα στους πελάτες της, επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Πραγματοποίησε 7,5 δισ. ευρώ εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα, που αντιστοιχούν στο 3,5% του Α.Ε.Π. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, ενώ όπως διευκρίνισε ο κ. Λεκκάκος, για τη διευκόλυνση των πελατών της, τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης, η Τράπεζα προχώρησε σε ένα ευρύ πρόγραμμα ρυθμίσεων υφιστάμενων δανείων.

Το πρωί πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, η οποία ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2011, μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Επίσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε αμέσως μετά και συγκροτήθηκε σε Σώμα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας