Γνωστοποίηση Πρυτανικών Αρχών ΔΠΘ

Σας γνωρίζουμε ότι οι Πρυτανικές αρχές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, έως
την 31 Αυγούστου 2014 είναι οι εξής:
Πρύτανης: Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Ρέμελης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού:
Καθηγητής κ. Αλέξανδρος Κορτσάρης
Αντιπρύτανης Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων:
Καθηγητής κ. Γεώργιος Κώστα
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Καθηγητής κ. Ιωάννης Μουρμούρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Επενδύσεων και Προγραμματισμού Υποδομών
Καθηγητής κ. Παντελεήμων Μπότσαρης

Εγγραφείτε στο Newsletter μας