“Για την ελληνική ηθογραφία και πάλι”

Την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021, στη σειρά των διαλέξεων του Επιστημονικού Colloquium του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα μιλήσει ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας κ. Λάμπρος Βαρελάς, με θέμα:

 

“Για την ελληνική ηθογραφία και πάλι”

 

Η διάλεξη θα δοθεί διαδικτυακά (εξ αποστάσεως) και θα μπορούν όλοι να την παρα­κολουθήσουν στον εξής «σύνδεσμο»:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa8f1117c9f3e41fb90b683dd60a0fed4%40thread.tacv2/1615908268785?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22cefe71c8-b266-4220-a4ca-cd2956446e3f%22%7d

 

(ο σύνδεσμος υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.: https://helit.duth.gr/event/colloquium-2020-2021 )

 

Ώρα τηλεδιάσκεψης: 18.00-20.00

 

Ο Λάμπρος Βαρελάς σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου έλαβε και το μεταπτυχιακό του Δίπλωμα και όπου ανακηρύχθηκε και διδάκτορας, και σήμερα υπηρετεί στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. ως αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας. Στο παρελθόν δίδαξε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ενώ εργάστηκε και ως ερευνητής στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως τη νεοελληνική λογοτεχνία του 19ου και του 20ού αιώνα, τη λογοτεχνία στον τύπο, τη λογοτεχνία στην εκπαίδευση, τη νεοελληνική κριτική, τη βιβλιογραφία και τα περιοδικά λόγου και τέχνης. Έχει ασχοληθεί με μείζονες και ελάσσονες έλληνες λογοτέχνες (Γεώργιο Βιζυηνό, Μιχαήλ Μητσάκη, Ανδρέα Καρκαβίτσα, Κωστή Παλαμά, Γεώργιο Δροσίνη, Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, Εμμανουήλ Ροΐδη, Γιάννη Σκαρίμπα, Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο, Μαρίνο Παπαδόπουλο Βρετό, Πάνο Ηλιόπουλο, Επαμεινώνδα Κ. Κυριακίδη κ.ά.).

 

About Author

Εγγραφείτε στο Newsletter μας