Αύριο οι Πρυτανικές εκλογές στο ΔΠΘ

Την Τρίτη 22 Μαΐου θα διενεργηθούν Πρυτανικές εκλογές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για την ανάδειξη Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων του Ιδρύματος.

 • Ως ώρα έναρξης της διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 09.00΄π.μ. και ως ώρα λήξης αυτής η 17.00΄μ.μ.
 • Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ.
 • Η αναγνώριση των εκλογέων θα γίνεται με βάση το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει η ταυτότητά τους, το οποίο οφείλουν να προσκομίζουν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Πρύτανη είναι:

 1. Γεώργιος Κολιός, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
 2. Παντελής Μπότσαρης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
 3. Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
 4. Βασίλης Τσαουσίδης, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.

Οι υποψήφιοι για τις τέσσερις θέσεις των Αντιπρυτάνεων είναι:

 1. Βαδικόλιας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής,
 2. Γαβριηλίδου Ζωή, Καθηγήτρια Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας,
 3. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής,
 4. Μάρης Φώτιος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών,
 5. Μιχαλοπούλου Μαρία, Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού,
 6. Μπούταλης Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών,
 7. Σάββα Αθηνά, Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών,
 8. Σανδαλτζόπουλος Ραφαήλ, Καθηγητής Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής,
 9. Σπάρταλης Στέφανος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης.
 • Αν κανείς από τους υποψηφίους Πρυτάνεις δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία κατά τα ανωτέρω ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση.
 • Υπενθύμιση: Η νέα διοίκηση αναλαμβάνει τα καθήκοντα της κατά την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, δηλαδή 1 Σεπτεμβρίου 2018.

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας