Ατιμώρητοι  μένουν οι βιαστές του έρωτος!!!!

Εκτάσεις σφοδρής λαίλαπας έχουν πάρει οι βίαιες επιθέσεις κατά γυναικών  από θρασείς ή εκμεταλλευτές θέσεων με   στόχον την ερωτικήν πράξη παρά την εντονοτάτην αντίδραση  του ετερόφυλου. Και δεν σταματούν μόνον σ΄ αυτό αλλά στρέφονται και κατά παιδιών αδιακρίτως φύλου!! Φαινόμενα μείζονα ταπεινωτικά για τα μέλη της κοινωνίας αλλά και  άκρως προσβλητικά για τους υπευθύνους κατά Νόμον προς προστασίαν των πολιτών. Οι υπεύθυνοι έχουν συνειδητοποιήσει το λάθος που διαπράττουν; Ότι έχουν απροστάτευτα μικρά αγόρια και κορίτσια, ότι έχουν ασπροστάτευτους νεαραούς άνδρες και το σύνολον των γυναικών; Οι κραυγές διαμαρτυρίας καθημερινώς υψούνται ουρανομήκεις!  Που είναι οι ευαισθησίες των κρατούντων;; Στους μυθικούς χρόνους ομοία αδιαφορία δεν υπήρχε. Γνωστοποίηση αναλόγου θέματος είχε άμεση αντίδραση.

Μαρτυρική επιβεβαίωση

Οι θεοί ως γνωστόν είχαν μεγάλην ερωτικήν αδυναμίαν στις θνητές. Έτσι κατέβαιναν την νύκτα και οργίαζαν!! Οι παράνομοι έρωτες των θεών με τις θνητές γυναίκες ήταν ασταμάτητες. Η Αλκμήνη ήταν η μητέρα του Ηρακλή από τον Δίαν, η Αλόπη  μητέρα του Ιπποθόωντα από τον Ποσειδώνα, και η Σεμέλη μητέρα του Διονύσου από τον Δίαν, για να αρκεστούμεν στις αναφερόμενες πιο κάτω από τις άπειρες περιπτώσεις που αναφέρει η Μυθολογία. Οι Πλαταιές είχαν γίνει  στόχος των θεών.

Γι’ αυτό οι  κάτοικοι των Πλαταιών  διεμαρτυρήθησαν για την ενόχληση των θεών προς τις γυναίκες τους.  Στις  «Όρνιθες» του Αριστοφάνους στιχ.553   ο Πισθέταιρος, Αθηναίος πολίτης και ιδρυτής της Νεφελοκοκκυγίας, τους συστήνει πως θα προστατευθούν.

ΠΙΣΘ. «Καπιδάν τουτ’ επανεστήκη την αρχήν τον Δι’ απαιτείν

καν μεν μη φη μηδ’ εθελήσει, μηδ΄ αύθις γνώριμα ρήσει

Ιερόν πόλεμον πρωυδάν αυτώ και τοίσι θεοίσιν απειπείν

δια της χώρας της υμετέρας εστυκόσι μη διαφοιτάν

ώσπερ πρότερον μοιχεύσαντες τας Αλκμήνας, κατέβαινον

και τας Αλόπας και τας Σεμέλας ήπερ δ’ επιώσι επιβάλλειν

σφραγίδ’  αυτοίς επί την ψωλήν ίνα μη βινώσι επ’ εκείναις»

 

Απόδοση

Και όταν τούτον (το τείχος) υψωθεί επάνω, θα απαιτήσετε  εξουσίαν από τον Δίαν

και αν δεν απαντήσει, ούτε θελήσει, ούτε ειπεί κάτι σωστόν

να του κηρύξετε ιερόν πόλεμον και στους θεούς του να απαγορεύσετε

να διέρχονται από την χώρα με ερωτικές διαθέσεις

όπως παλαιότερα που κατέβαιναν και συνουσιαζόταν με την Αλκμήνην

με την Αλόπην, με την Σεμέλην, αν δε (τώρα) πλησιάσουν να τους βάλλετε

φραγμόν στο πέος για να μη δύνανται να κάνουν έρωτα σ’ αυτές.

Σημ. Εστυκόσι = μετοχή Εν. του ρ. στύω = ανασηκώνω, έχω στύσεις

 

Το απόσπασμα αυτό εκτός των άλλων μας αποκαλύπτει ότι στην Αρχαιότητα υπήρχαν και  ανδρικές «ζώνες »!!, δηλ. τρόποι  κατά του αυνανισμού και του έρωτος! (Βλ. βιβλίον μας «Στα νύχια της Εφηβείας»).

Οι Βυζαντινοί ήσαν επίσης αυστηρότατοι στους παράνομους εραστές. Η αρχή τους ήταν «Οι αλλογευσάμενοι καυλοκοπήτωσαν» το οποίον έχομεν αναπτύξει σε άρθρον και κυκλοφορεί στο Διαδίκτυον από τις 6/2/2021.

Συμπέρασμα. Αυξημένη αυστηρότητα στους  πάσης μορφής εκβιαστές της γενετησίου ομιλίας, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου είναι άκρως επιβεβλημένη!

 

Μιχαήλ Στρατουδάκης

Εγγραφείτε στο Newsletter μας