Αρχίζει ο θεσμός του «Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων» απο το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

Η Συνέλευση του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών αποφάσισε
στη συνεδρίασή της την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 να υλοποιήσει τον θεσμό του «Ακροατή
Πανεπιστημιακών Μαθημάτων», όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος (Απόφαση
66/10/7-3-2019).
Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος, τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία και
την υποστήριξη πρακτικών διά βίου εκπαίδευσης δίνεται η δυνατότητα σε κάθε πολίτη να
παρακολουθήσει πανεπιστημιακά μαθήματα με βάση τα προσωπικά του ενδιαφέροντα.
Συγκεκριμένα, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, προσφέρονται τα
ακόλουθα μαθήματα:
1. Η ελληνορθόδοξη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου, εξάμηνο
Γ΄, διδάσκων: Πασχάλης Βαλσαμίδης, Επίκουρος Καθηγητής
2. Πληροφορική Ι – Εισαγωγή στην πληροφορική, εξάμηνο Α΄, διδάσκουσα: Κερατσώ Γεωργιάδου,
ΕΔΙΠ
3. Πληροφορική ΙΙΙ – Μεθοδολογία της έρευνας με τη χρήση Η/Υ, εξάμηνο Γ΄, διδάσκουσα:
Κερατσώ Γεωργιάδου, ΕΔΙΠ
4. Διδακτική της λογοτεχνίας, εξάμηνο Ε΄, διδάσκουσα Μαρία Δημάση, Καθηγήτρια
5. Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, εξάμηνο Α΄, διδάσκουσα: Ευαγγελία Θωμαδάκη, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια
6. Βουλγαρική γλώσσα Ι, ΙΙΙ, εξάμηνα Α΄ και Γ΄ αντίστοιχα, διδάσκουσα: Χριστίνα Μάρκου,
Επίκουρη Καθηγήτρια
7. Εκμάθηση της ποντιακής διαλέκτου Ι, εξάμηνο Γ΄, διδάσκων Ηλίας Πετρόπουλος, Αναπληρωτής
Καθηγητής, συνδιδάσκουσα Ιωάννα Σιταρίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του
Cambridge.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση που επισυνάπτεται και να την
αποστείλουν στο e mail secr@bscc.duth.gr μέχρι την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019.
Μπορούν να επιλέξουν, αριθμώντας με σειρά προτεραιότητας τις επιλογές τους, μέχρι 3 μαθήματα.
Επισημαίνουμε ότι οι Ακροατές Πανεπιστημιακών Μαθημάτων:
-δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις, ούτε στις εργαστηριακές κλινικές ή φροντιστηριακές ασκήσεις
και
-δεν δικαιούνται των φοιτητικών παροχών (δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου, σίτιση, περίθαλψη, βιβλία,
κ.λπ.).

Εγγραφείτε στο Newsletter μας