ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011

Τον απολογισμό των πεπραγμένων για το έτος 2011 παρουσίασε ο Δημαρχος Κομοτηναίων Γ Πετρίδης.
Αγαπητοί παριστάμενοι, μέλη του δημοτικού συμβουλίου και συνδημότες
Η σημερινή ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κομοτηνής, έχει ως αποκλειστικό θέμα, τον απολογισμό των πεπραγμένων της νέας δημοτικής αρχής, κατά τον πρώτο χρόνο άσκησης των καθηκόντων της.
Μια τυπικά επιβαλλόμενη από τον νόμο διαδικασία, με εξόχως όμως ουσιαστικό και πολιτικό περιεχόμενο, καθώς μας δίνεται σήμερα η δυνατότητα να αναφερθούμε αναλυτικά σε όσα σχεδιάστηκαν και δρομολογήθηκαν, σε όσα έγιναν στην πράξη, στους στρατηγικούς αλλά και επιμέρους στόχους των πρώτων πολιτικών μας, αλλά και σε όσα δεν έγιναν στο βαθμό που θα ήθελαν από μας οι συνδημότες μας αλλά και εμείς οι ίδιοι.
Κυρίες και κύριοι, αναλάβαμε την ευθύνη του Δήμου μας, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από κρίσιμα χαρακτηριστικά, ιστορικά μοναδικά και πρωτόγνωρα για την Πατρίδα μας γενικότερα, αλλά και ειδικά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η πρώτη συνιστώσα του πλαισίου μέσα στο οποίο υποχρεωθήκαμε να χαράξουμε τις στρατηγικές μας, αλλά και να προσαρμόσουμε ακόμα και τις στοιχειώδεις θεσμικές μας υποχρεώσεις, αφορά στην οικονομική λαίλαπα που μαστίζει τη χώρα μας τα τελευταία δύο κυρίως χρόνια, μαζί με όλες τις κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες που τη συνοδεύουν.
Το δεύτερο κυρίαρχο χαρακτηριστικό, ειδικά για το 2011, αναφέρεται στις θεμελιώδεις και ριζικές αλλαγές που επέφερε στη δομή και τη λειτουργία του νέου Δήμου Κομοτηνής ο Ν.2052/10, γνωστός και ως ¨Καλλικράτης”. Αλλαγές στις οποίες οφείλαμε να ανταποκριθούμε άμεσα και αξιόπιστα, λειτουργώντας σε ένα θολό θεσμικό πλαίσιο, αλλά παράλληλα και σε ένα ασταθές και διαρκώς επιδεινούμενο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον.
Η τρίτη παράμετρος, που σε συνδυασμό με τις προηγούμενες συνέθεσε ένα “κυκλώπειο τείχος” προβλημάτων, ήταν η τραγική οικονομική κατάσταση του νέου Δήμου Κομοτηνής και των νομικών του προσώπων, εξαιτίας των χρεών και ελλειμμάτων που παραλάβαμε και που ξεπερνούσαν τα 30 εκ. ευρώ. Ενός Δήμου, εντελώς ανυπόληπτου οικονομικά στους συναλλασσόμενους με αυτόν προμηθευτές και εργολάβους, εισηγμένου στον Τειρεσία, με υποχρεώσεις τοκοχρεολυσίων στους πιστωτές του που ξεπερνούσαν, μόνο αυτές, το σύνολο των ετήσιων εσόδων από τα δημοτικά τέλη που πλήρωναν οι συνδημότες μας.
Απέναντι σε ένα σκηνικό αδιεξόδων που πολύ συνοπτικά περιέγραψα, είχαμε μια και μόνη επιλογή: Να σηκώσουμε τα μανίκια και να δουλέψουμε διπλά και τριπλά, όλοι μας, διοίκηση, στελέχη, εργαζόμενοι. Και αυτό κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε. Άλλοτε με μεγαλύτερη επιτυχία και άλλοτε με μικρότερη. Αλλά πάντα με τρόπο ουσιαστικό και δίκαιο, μακριά από επικοινωνιακούς βερμπαλισμούς και από μικροπολιτικές διευθετήσεις και σκοπιμότητες, πρακτικές που θέλω να πιστεύω ότι έχουν πλέον περάσει ανεπιστρεπτί για τον Δήμο μας. Θεωρώ υποχρέωση μου σε αυτό το σημείο να επισημάνω ότι σε αυτή την πρώτη χρονιά, η θεσμική λειτουργία όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης κινήθηκε υποβοηθητικά και μέσα στο δημοτικό συμβούλιο, αλλά και όπου υπήρξαν εκπροσωπήσεις σε άλλα συλλογικά όργανα, επιτροπές και νομικά πρόσωπα. Χαρακτηριστικό είναι ότι άνω του 90% των σχετικών αποφάσεων ήταν ομόφωνες.
Κατά το 2011, μέσα στον καταιγισμό των δομικών και θεσμικών αλλαγών που επέφερε ο Καλλικράτης, λειτούργησαν για πρώτη φορά στο Δήμο μας δομές και θεσμοί όπως η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η Εκτελεστική Επιτροπή, το Συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Κομοτηνής, η Επιτροπή Διαβούλευσης, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης. Ειδικά για την Επιτροπή Διαβούλευσης επισημαίνω ότι συνεδρίασε συνολικά 4 φορές γνωμοδοτώντας για μια σειρά από σοβαρά θέματα όπως o Στρατηγικός Σχεδιασμός, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός, ο κανονισμός λειτουργίας των κοιμητηρίων, η κανονιστική απόφαση για τις άδειες μουσικής στην πόλη, με τη συμμετοχή πολλών θεσμικών φορέων της πόλης, αλλά και συνδημοτών μας, δίνοντας την δυνατότητα όχι μόνο να εκφραστούν γνώμες και απόψεις, αλλά και να εμπλουτιστεί ο σχεδιασμός της διοίκησης του Δήμου, ώστε να γίνει παραγωγικότερος και αποτελεσματικότερος. Ο δήμος Κομοτηνής, είναι ένας από τους ελάχιστους δήμους πανελλήνια που κατόρθωσε να λειτουργήσει τον θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, έναν θεσμό που όπως προκύπτει και από τη σχετική έκθεση που έχει υποβληθεί από τον Συμπαραστάτη, παρήγαγε ήδη από τον πρώτο χρόνο σημαντικό έργο, συμβάλλοντας στην βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δημοτών και των υπηρεσιών του Δήμου.
Από τις βασικότερες και ανελαστικές προτεραιότητες μας ήταν εξαρχής η έγκαιρη και αξιόπιστη προσαρμογή μας, στις δομικές και θεσμικές αλλαγές του ¨Καλλικράτη”. Κι αυτό γιατί πέρα από την γεωγραφική και διοικητική επέκταση του δήμου Κομοτηνής, ήμασταν υποχρεωμένοι μέσα σε ελάχιστο χρόνο, να ανταποκριθούμε στις πολλές νέες αρμοδιότητες (πολεοδομία, πρόνοια, τεχνική υποστήριξη λοιπών δήμων κ.λ.π), αλλά και μέσα στο πρώτο τρίμηνο, να προχωρήσουμε σε ριζικές δομικές αναδιαρθρώσεις των μεγαλύτερων νομικών προσώπων του Δήμου, καθώς και στην κατάρτιση αλλά και ενεργοποίηση του νέου οργανισμού υπηρεσιών του Δήμου. Όλα τα παραπάνω έγιναν αποκλειστικά και μόνο με την ενεργοποίηση των στελεχών και υπηρεσιών του δήμου με απόλυτη επιτυχία και κόστος προς τρίτους μόνο 15.000 ευρώ. Πρέπει να σημειωθεί ότι αντίστοιχες ενέργειες στη διάρκεια της προηγούμενης τετραετίας είχαν γίνει κυρίως με την τεχνική συνδρομή εξωτερικών συμβούλων με κόστος που ξεπέρασε τις 220.000 ευρώ.
Επίσης, χωρίς χρονοτριβή, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε από την πρώτη μέρα, τα προβλήματα της υπερχρέωσης του Δήμου και των νομικών του προσώπων, καθώς σε πολλές περιπτώσεις αυτή η υπερχρέωση δημιουργούσε ζητήματα ακόμα και αυτονόητης λειτουργίας. Οι υπέρογκες οφειλές για παράδειγμα στον προμηθευτή καυσίμων, εκτός από το κλείσιμο του κολυμβητηρίου, προέβαλλαν ορατό τον κίνδυνο της πλήρους διακοπής καυσίμων ακόμα και για τα απορριμματοφόρα και τους παιδικούς σταθμούς, δύο από τις βασικότερες λειτουργίες του Δήμου. Οφειλές επιχειρήσεων στο ΙΚΑ, κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες απλήρωτος ΦΠΑ, συνέθεταν ένα σκηνικό όπου εκτός από την ανάγκη της άμεσης εξόφλησης, έπρεπε να διασώσουμε τις διοικήσεις των επιχειρήσεων από ποινικές και αστικές ευθύνες, που προέκυπταν από τις οφειλές αυτές. Διοικήσεις που προέρχονταν από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Έτσι επιδοθήκαμε σε έναν επαχθή αγώνα κλεισίματος ή ρυθμίσεων αυτών των εκκρεμοτήτων με αποτέλεσμα μέσα σε λίγους μόνο μήνες, η κατάσταση να ομαλοποιηθεί. Ωστόσο, οι τεράστιες οικονομικές υποχρεώσεις ιδιαίτερα των πρώην κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου, υποχρεώσεις που ξεπερνούσαν το 1 εκατομμύριο ευρώ, μας δημιούργησαν σοβαρό κώλυμα έγκρισης του διετούς προγράμματος της νέας ενιαίας κοινωφελούς της ΔΚΕΠΠΑΚ από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με μια σειρά συνέπειες τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για αυτή καθαυτή την υπόσταση και τη λειτουργία της. Αισίως, το πρόβλημα, μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις οδεύει στη λύση του.
Παράλληλα με τα παραπάνω, είχαμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες από την συσσώρευση μεγάλων οφειλών προς προμηθευτές και εργολάβους, σε μια περίοδο στην οποία οι οικονομικές αντοχές όλων τους είχαν και έχουν εξαντληθεί. Για τις οφειλές του Δήμου που αφορούσαν έργα του 2009 και 2010, κατορθώσαμε να τις μηδενίσουμε μαζί με τις τιμολογήσεις του 2011, στις αρχές του παρόντος έτους. Ως προς τις οφειλές μας προς προμηθευτές, επιτύχαμε τουλάχιστον να μην τις αυξήσουμε συνολικά και αποτελούν στόχο μας για το 2012.
Ρυθμίσαμε τις οφειλές μας προς τους σχολικούς φύλακες, οι οποίες είχαν θέσει το Δήμο στον Τειρεσία το 2010, καταβάλλοντας μέσα στο 2011 πάνω από 300.000 ευρώ.
Τα αποτελέσματα της οικονομικής μας διαχείρισης, κατατέθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο και στους συνδημότες μας αναλυτικά, ήδη από τον περασμένο Μάρτιο. Να θυμίσω ότι σε μια χρονιά στην οποία η κρατική χρηματοδότηση ήταν μειωμένη κατά 3,5 εκατομμύρια ευρώ, επιτύχαμε να μειώσουμε το οικονομικό μας άνοιγμα κατά 2,5 εκατομμύρια περίπου.
Παράλληλα με το Δήμο, η ΔΕΥΑΚ μείωσε τις οφειλές της κατά 1,7 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να αυξήσει τα τιμολόγια της. Μόνο με σωστή και συνετή διαχείριση.
Οι μοναδικές δαπάνες που αυξήθηκαν το 2011 ως προς το 2010 ήταν οι κοινωνικές μας δαπάνες που αυξήθηκαν κατά περίπου 10%.
Όλα τα παραπάνω ασφαλώς και δεν έγιναν με μαγικό τρόπο. Είχαν και το ανάλογο πολιτικό κόστος για τη διοίκηση, αλλά και συνέπειες στην καθημερινότητα των συνδημοτών μας. Το 2011 μειώσαμε τα δημοτικά τέλη στις δημοτικές ενότητες Αιγείρου και Ν. Σιδηροχωρίου και τα αυξήσαμε αναλογικά στην δημοτική ενότητα Κομοτηνής, έτσι ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη και να πληρώνουν όλοι οι συνδημότες μας το ίδιο. Ωστόσο, δεν αυξήσαμε καθόλου τα δημοτικά τέλη των επαγγελματικών χώρων, αναγνωρίζοντας την οικονομική δυσπραγία των επαγγελματιών συμπολιτών μας.
Πέρα όμως από τις οικονομικές εκκρεμότητες, θεωρήσαμε αυτονόητο καθήκον μας να επιχειρήσουμε να λύσουμε μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που χρόνιζαν. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κομοτηνής, κατείχε το πανελλήνιο ρεκόρ καθυστέρησης, 17 ολόκληρα χρόνια. Μέσα στο 2011, εγκρίθηκε επιτέλους και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Η υπόθεση της απαλλοτρίωσης για την μετεγκατάσταση των κατοίκων του Αλάν Κουγιού, κινδύνευε να τιναχτεί στον αέρα, καθώς από πουθενά και από κανέναν όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες πιστώσεις. Σε μια χρονιά όπου οι βρύσες της κρατικής χρηματοδότησης είχαν στερέψει, πετύχαμε να εξασφαλίσουμε 820.000 ευρώ επιπλέον χρηματοδότηση, ειδικά για την απαλλοτρίωση και έτσι διασώσαμε το χώρο. Σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ προχωράμε τις απαραίτητες μελέτες για την πολεοδόμηση της περιοχής που ήταν κολλημένες από το 2008 και παράλληλα αναζητούμε χρηματοδοτήσεις για τις πρώτες υποδομές. Ασχοληθήκαμε επιτέλους σοβαρά και αναλυτικά με το μείζον και χρόνιο πρόβλημα της Τσανακλείου. Διαλύσαμε την χρόνια αυταπάτη ότι το σημαντικότερο ακίνητο της πόλης ανήκε στο Δήμο. Ξεκινήσαμε μια επίμονη και επίπονη διαπραγμάτευση με τον ΟΣΚ και αναμένεται μέσα στο 2012 η παραχώρηση του στον δήμο Κομοτηνής, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τη διάσωση και την αξιοποίηση του. Ένα παλαιό και εύλογο αίτημα των μουσουλμάνων συμπολιτών μας που ζουν στις βορειανατολικές συνοικίες της Κομοτηνής, είναι η ανέγερση ενός νέου σύγχρονου διδακτηρίου για τη μεταστέγαση του 5ου μειονοτικού σχολείου “Μάστανλη”. Και σε αυτή την περίπτωση, η σοβαρή έρευνα που κάναμε κατέδειξε ότι ο συγκεκριμένος χώρος που επί χρόνια όλοι νόμιζαν ότι ανήκε στο Δήμο, τελικά ανήκει στην ΚΕΔ (Ελληνικό Δημόσιο). Έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα για την παραχώρηση και εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης. Παράλληλα είμαστε σε επικοινωνία με ΟΣΚ και Περιφέρεια για την σύνταξη της σχετικής μελέτης και τη χρηματοδότηση του έργου.
Βασική μας προτεραιότητα αποτέλεσε από την αρχή, η ανάδειξη της χωροταξικής φυσιογνωμίας της Κομοτηνής ως διοικητικού κέντρου της Περιφέρειας ΑΜΘ. Στα πλαίσια αυτά, διεκδικήσαμε και πετύχαμε την εγκατάσταση του μοναδικού πλέον Στρατολογικού Γραφείου της Περιφέρειας στην πόλη μας. Επίσης πετύχαμε την έγκριση της δημιουργίας “Στέγης προσωρινής διαβίωσης θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας”, άλλης μιας σημαντικής περιφερειακής δομής, καθώς και την επέκταση της συνεργασίας μας με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, παράλληλα με τη δημιουργία της μοναδικής “Πύλης – πόλου” ανατολικότερα της Θεσσαλονίκης. Στην κατεύθυνση αυτή κινήθηκε και η πρωτοβουλία μας να φέρουμε σε επαφή τους διαχειριστές του Μεγάρου μουσικής με την metropolitan orchestra της Νέας Υόρκης και προέκυψε μια συνεργασία που βοήθησε στην καταξίωση του Μεγάρου και σε γειτονικούς νομούς. Και για το επόμενο διάστημα, σχεδιάζεται η εγκατάσταση και λειτουργία επιπλέον δομών υπερτοπικής – περιφερειακής κλίμακας.
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά οι δράσεις, τα έργα, οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν και υλοποιήθηκαν από τη νέα δημοτική αρχή κατά το 2011. Ως βάση παρουσίασης των δράσεων χρησιμοποιείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κομοτηνής για την περίοδο 2012 – 2014, παρά το γεγονός ότι αυτό ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο το Νοέμβριο του 2011. Αυτό γίνεται, γιατί η δημοτική αρχή σχεδιάζοντας και υλοποιώντας δράσεις και έργα κατά τη διάρκεια του 2011 είχε στη στόχευσή της αυτό, που και βάση των ρεαλιστικών συνθηκών, αποτυπώθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Α’ Άξονας: Αναδιοργάνωση και Αναβάθμιση των υπηρεσιών του Καλλικρατικού Δήμου Κομοτηνής

• Εκπονήθηκε, ψηφίστηκε και εφαρμόστηκε ο νέος οργανισμός εσωτερικών υπηρεσιών του Καλλικρατικού Δήμου Κομοτηνής, σύμφωνα με τις επιταγές του «Καλλικράτη» αλλά και τις ανάγκες του διευρυμένου Δήμου Κομοτηνής
• Πραγματοποιήθηκε σε άμεσο διάστημα με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας διοίκησης, η διοικητική και χωρική ενσωμάτωση όλων των υπηρεσιών των συνενούμενων Καποδιστριακών δήμων στον Καλλικρατικό Δήμο Κομοτηνής. Πρόκειται για μια συνεχή, ωστόσο διαδικασία, λόγω και των αρμοδιοτήτων που σταδιακά και έως το 2013 θα περάσουν στον Δήμο
• Οι υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής κατάφεραν να ανταποκριθούν στον νέο ρόλο τους και πέτυχαν την αύξηση του έργου και της αποτελεσματικότητάς τους, παρά την μείωση που υπήρχε στο προσωπικό, λόγω της μη συνέχισης των απασχολούμενων με προγράμματα stage, αλλά και εξαιτίας της μείωσης του αριθμού των συμβασιούχων. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι κατά το 2011 οι υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής εξέδωσαν πάνω από 5000 περισσότερα πιστοποιητικά από το 2010, χωρίς να προκληθεί καμία καθυστέρηση στον προβλεπόμενο χρόνο έκδοσής τους
• Συνεχής διοικητική και τεχνική υποστήριξη των υπολοίπων δήμων της Ροδόπης. Στα πλαίσια της υποστήριξης αυτής, υποβλήθηκαν και προτάσεις στο ΕΣΠΑ για λογαριασμό των υπολοίπων δήμων (π.χ. «Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίησης ΑΠΕ στο Σχολικό Συγκρότημα Γυμνασίου Λυκείου Ιάσμου», «Προμήθεια Επέκτασης Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού για τις Γεωτρήσεις – Δεξαμενές Δήμου Ιάσμου», κ.α.)
• Καταρτίστηκε, ψηφίστηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κομοτηνής για την περίοδο 2012 – 2014. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο Δήμος Κομοτηνής ήταν από τους πρώτους δήμους που ψήφισαν επιχειρησιακό πρόγραμμα, ενώ αυτό κόστισε στον Δήμο Κομοτηνής 40.000 ευρώ, σε αντίθεση με το προηγούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα που κοστολογήθηκε περίπου 150.000 ευρώ
• Επέκταση του ISO και της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Κομοτηνής με βάση τα νέα δεδομένα που προκύψαν από τη συνένωση των δήμων αλλά και τον νέο οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής
• Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας από την «Ν. Τσανακλής» Α.Ε. Έχουν πλέον ενοικιαστεί όλα τα καταστήματα που βρίσκονται στο ΔΑΚ, ενώ έχουν παραχωρηθεί με δημοπράτηση και τα κυλικεία εντός του γηπέδου, προσφέροντας έσοδα στο Δήμο, σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο που η λειτουργία τους υπήρξε ζημιογόνος. Επίσης έχουν ενοικιαστεί όλοι οι χώροι επί του ακινήτου της Β. Παύλου, αλλά και όλα τα καταστήματα της πρόσοψης της Δημοτικής Αγοράς. Ταυτόχρονα, η εταιρεία «Ν. Τσανακλής» ενώ υπήρξε ζημιογόνος το 2010, έκλεισε κερδοφόρα το 2011
• Εκμισθώθηκε το «τουριστικό περίπτερο Νυμφαίας» έπειτα από δημοπρασία, με αποτέλεσμα μια ζημιογόνος επιχείρηση να αποφέρει πλέον κέρδη για τον Δήμο Κομοτηνής και ταυτόχρονα να λειτουργεί με αποτελεσματικότητα προς όφελος των πολιτών
• Σχεδιασμός επέκτασης της ευρυζωνικότητας εντός του αστικού ιστού της Κομοτηνής, αλλά και στους οικισμούς του Δήμου
• Εφαρμογή και σταδιακή αξιοποίηση των Κομβικών Σημείων Εφαρμογής (ΚΟΣΕ) του Δήμου Κομοτηνής
• Υποστήριξη στη λειτουργία του θεσμού του «Συμπαραστάτη του Δημότη»
Σύσταση και λειτουργία του θεσμού της «Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης». Η επιτροπή συνήλθε ήδη αρκετές φορές για την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου, όπου και συζητήθηκαν και τελικά υιοθετήθηκαν προτάσεις από τους συμμετέχοντες
• Ενεργοποιήθηκε η αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου «Κ. Καραθεοδωρή» Α.Ε., η οποία και παρέμενε ουσιαστικά ανενεργή για το μεγαλύτερο μέρος του 2010, παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για νεοσύστατη εταιρεία. Με την τεχνική υποστήριξη της «Καραθεοδωρή» έγινε δυνατή η τεχνική στήριξη του Δήμου σε πολλά ζητήματα (επιχειρησιακό, τουρισμός, προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ΕΣΠΑ), αλλά και η υποβολή και τελικά ένταξη διακρατικών προγραμμάτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις η προετοιμασία και υποβολή προτάσεων πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και εθελοντικές οργανώσεις
• Εντατικοποίηση της λειτουργίας της δημοτικής αστυνομίας. Η δημοτική αστυνομία τριπλασίασε τη δράση της κατά το 2011 και βοήθησε το έργο του Δήμου και των υπηρεσιών του
• Συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο για την ενημέρωση πολιτών για τα «χαράτσια» της ΔΕΗ.

Β’ Άξονας : Πόλη της Ισότητας

• Σχεδιασμός προγράμματος προληπτικής ιατρικής στους οικισμούς του Δήμου Κομοτηνής – Θα υλοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα με την πρόσληψη του προσωπικού πεντάμηνης απασχόλησης
• Τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου στην υποβολή της πρότασης για την κατασκευή νέου Νοσοκομείου στην περιοχή της Αιγείρου
• Στήριξη και συνέχιση της λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», παρά τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν. Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις και υποβλήθηκαν υπομνήματα στην ΚΕΔΕ για αυτό το σκοπό. Η συνενούμενη δομή του «Βοήθεια στο Σπίτι», που περιλαμβάνει πλέον 4 μονάδες εξυπηρετεί περισσότερους ωφελούμενους σε σχέση με το παρελθόν (800), παρά τις δυσκολίες χρηματοδότησης της
• Λειτουργία των δύο δομών των Ιατροκοινωνικών κέντρων Κομοτηνής και Μελέτης. Οι δομές παρουσίασαν τα ίδια προβλήματα που είχε και το «Βοήθεια στο Σπίτι», όπως και όλα τα πρόγραμμα που χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από τους πόρους του Κοινωνικού Ταμείου, ωστόσο συνέχισαν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους. Για την απρόσκοπτη λειτουργία των δομών χρειάστηκε να ξεπεραστούν διοικητικά ζητήματα – εκκρεμότητες που προέκυψαν λόγω του «Καλλικράτη». Το Ιατροκοινωνικό κέντρο Κομοτηνής εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 200 περίπου μεμονωμένα άτομα το μήνα και προσφέρει τις υπηρεσίες του σε 276 οικογένειες, ενώ το Ιατροκοινωνικό κέντρο Μελέτης εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 70 περίπου μεμονωμένα άτομα το μήνα και προσφέρει τις υπηρεσίες του σε 247 οικογένειες. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο Δήμος Κομοτηνής ήταν ο πρώτος εντός του 2012 που κατάφερε να εξασφαλίσει πόρους για την χρηματοδότηση των δομών αυτών
• Συνέχιση της λειτουργιάς του «Κέντρου Σίτισης» του Δήμου Κομοτηνής, με αύξηση των ωφελούμενων κατά 50% ως προς το 2010 και ταυτόχρονη μείωση των δαπανών. Ταυτόχρονα ψηφίστηκε και εφαρμόζεται κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου, ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά και με κανόνες διαφάνειας
• Συνέχιση της λειτουργίας της «Στέγης Αστέγων» του Δήμου Κομοτηνής με 4 ωφελούμενους
• Λειτουργία « Κέντρου Παροχής Ειδών Ρουχισμού, Σίτισης, Καθαριότητας, Καύσιμης ύλης και Ιατροφαρμακευτικού Υλικού». Από τη λειτουργία του Κέντρου εξυπηρετήθηκαν και εξυπηρετούνται: 200 οικογένειες σε καύσιμη ύλη, 550 οικογένειες σε τρόφιμα, 300 οικογένειες σε ρουχισμό και 50 παιδιά με σχολικά είδη. Για την καλύτερη υποστήριξη της δομής δημιουργήθηκε και λειτουργεί και ομάδα εθελοντών που προσφέρει υποστηρικτικά τις υπηρεσίες της
• Λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Κομοτηνής. Τα παιδιά που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κομοτηνής ανέρχονται στον αριθμό των 570 έναντι 560 την σχολική περίοδο 2010 – 2011, με ταυτόχρονη μείωση των δαπανών των δομών
• Επιτυχής λειτουργία των σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ένας θεσμός καινούργιος που εφαρμόστηκε μέσα από τον Καλλικράτη και έδωσε την ευθύνη για την λειτουργία των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους δήμους. Παρά τα σημαντικά οικονομικά προβλήματα, ο θεσμός στον Δήμο Κομοτηνής λειτούργησε με επιτυχία και δεν αντιμετωπίστηκε κανένα σημαντικό πρόβλημα στη λειτουργία των σχολείων, σε αντίθεση με σχολικές μονάδες σε άλλες περιοχές της χώρας, ενώ η έλλειψη σχολικών εγχειριδίων αντιμετωπίστηκε από τον Δήμο άμεσα με αποτέλεσμα να μην υπάρξει καμία έλλειψη στα διδακτήρια του Δήμου
• Ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων στον αστικό ιστό και στους οικισμούς του Δήμου Κομοτηνής, συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων της μειονοτικής εκπαίδευσης
• Ένταξη του έργου «Στέγης προσωρινής διαβίωσης θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας». Η Στέγη αναμένεται να λειτουργήσει εντός του 2012. Ταυτόχρονα μέσα από μια σειρά ενεργειών εξασφαλίστηκε και το μοναδικό στην Περιφέρεια Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο θα στεγαστεί σε χώρο του Δήμου Κομοτηνής και θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας. Το Κέντρο Συμβουλευτικής επίσης θα λειτουργήσει εντός του 2012
• Συνέχιση των δομών των «Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης» της Κομοτηνής και της Μελέτης. Σχεδιάζεται η επέκταση των δομών μέσα από το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας αλλά και χρηματοδότηση από πόρους του Κοινωνικού Ταμείου
• Αναλάβαμε λόγω «Καλλικράτη» την μετακίνηση και σίτιση μαθητών, υποχρέωση που επιτελέσαμε και επιτελούμε άψογα.
• Επαναδιαπραγματευθήκαμε με τα Αστικά ΚΤΕΛ, το έργο της αστικής συγκοινωνίας, περικόπτοντας τη σύμβαση σχεδόν κατά 50% και εξασφαλίζοντας οικονομία άνω των 300.000 ευρώ για κάθε χρονιά.
• Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κομοτηνής πραγματοποίησε 20 δράσεις, δύο εκ των οποίων ήταν παραγωγές του ίδιου του θεάτρου. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 38 παραστάσεις, τις οποίες παρακολούθησαν 9.200 θεατές. Θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην παιδική σκηνή. Την παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ παρακολούθησαν 4.044 θεατές και κόστισε 36.000 ευρώ, την στιγμή που, για να υπάρχει και μια πρόσφατη συγκριτική τάξη μεγέθους, η αντίστοιχη παραγωγή του 2008 κόστισε 115.000 ευρώ και την παρακολούθησαν 3.244 θεατές
• Ανάπτυξη δράσεων ενθάρρυνσης της ερασιτεχνικής δημιουργίας (εκθέσεις, διαγωνισμοί, ανοιχτές δράσεις, κ.α.).
• Δημιουργία και λειτουργία ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων. Το Νοέμβριο του 2011 ξεκίνησε τη λειτουργία του το Εργαστήρι Θεατρικής Παιδείας της Δ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής. Δημιουργήθηκαν 6 τμήματα παιδικό (2), εφηβικό (1) και ενηλίκων (2) όπου συμμετείχαν 48 άτομα.
• Για την υποστήριξη της δραστηριότητας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. υποβλήθηκε το 2011 και ήδη εγκρίθηκε, έργο στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με σκοπό την καταγραφή του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής που σχετίζεται με το θέατρο και τα παραδοσιακά δρώμενα, την ψηφιοποίηση του έργου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, καθώς και την δημιουργία και υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών του θεάτρου
• Οργάνωση θεματικών εκδηλώσεων με θέμα τον κινηματογράφο, το χορό, το θέατρο, τα παραδοσιακά δρώμενα. Σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους, αλλά και συλλόγους και ομάδες πολιτών, διοργανώθηκαν στον Δήμο μια σειρά από εκδηλώσεις, ενθαρρύνοντας έτσι την συμμετοχική υλοποίηση τέτοιων δράσεων και την γέννηση της δραστηριότητας μέσα από την κινητοποίηση των πολιτών. Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κομοτηνής με την υποστήριξη της Κοινότητας Νέων Κομοτηνής, φιλοξένησε τις περιφερειακές εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ πραγματοποιήθηκε και φεστιβάλ Ισπανικού κινηματογράφου στον χώρο του θερινού κινηματογράφου
• Πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά και υποστήριξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Κομοτηνής. Πραγματοποίηση των Ελευθερίων 2011» με μικρό κόστος χωρίς την μείωση της ποιοτικής και αισθητικής χροιάς των εκδηλώσεων. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν και υποστηρίχτηκαν 48 εκδηλώσεις εντός του 2011. Τα Ελευθέρια του 2011 στοίχισαν δέκα φορές λιγότερο από τα αντίστοιχα του 2007.
• Για την υποστήριξη και χρηματοδότηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων και ανταλλαγών, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε το έργο «BASACA» στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος της Μαύρης Θάλασσας, το οποίο θα αρχίσει να υλοποιείται το αμέσως επόμενο διάστημα από τον Δήμο Κομοτηνής
• Αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής ειδικών σχολείων αλλά και υποδομών σχολικών μονάδων για τα παιδιά με αναπηρίες. Για αυτό το λόγο υποβλήθηκε και εντάχτηκε στο Ε.Σ.Π.Α. στις 15/09/2011 το έργο για την «προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής» προϋπολογισμού 258.615€.
• Στήριξη δομών αντιμετώπισης φαινομένων κοινωνικής παθογένειας και διαρκή συνεργασία με φορείς, εθελοντές και πανεπιστήμιο (συνεργασία με ΚΕΘΕΑ)
• Υποβολή και ένταξη του έργου «OUTLAND», στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδα – Βουλγαρία. Το έργο πραγματεύεται την οργάνωση, στήριξη και εκπαίδευση των εθελοντικών οργανώσεων, ενώ περιλαμβάνει και εξοπλισμό για τον χώρο της Καπναποθήκης

Γ’ Άξονας: Βιώσιμη Ανάπτυξη και Οικολογία

• Προχώρησε η δημοπράτηση του έργου για την επέκταση του «ΧΥΤΑ του Δήμου Κομοτηνής»
• Παρά την μείωση του εποχιακού προσωπικού και την αύξηση της περιοχής παρέμβασης, καταφέραμε τουλάχιστον το 2011 να κρατήσουμε καθαρή την πόλη και τους οικισμούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων ανήλθε στους 2.200 περίπου τόνους ανά μήνα, αλλά και η αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών σε 200 τόνους περίπου ανά μήνα, ενώ ο ΧΥΤΑ δέχεται 47.000 τόνους απορριμμάτων ανά έτος
• Καταρτίσθηκε ο Κανονισμός Πρασίνου, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση άμεσα, το επόμενο διάστημα
• Στο Ολοκληρωμένο πρόγραμμα αστικής αναγέννησης προχωρήσαμε στην ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. και των 3 έργων της πρώτης φάσης του προγράμματος. Πρόκειται για τα έργα : 1) της κατασκευής ποδηλατοδρόμου στην Κομοτηνή με προϋπολογισμό 2.700.000€ που εντάχτηκε τον Ιανουάριο του 2012 , 2) τις παρεμβάσεις οδών ήπιας κυκλοφορίας με προϋπολογισμό 839.149€ που εντάχτηκε στις 01/08/2011 και στο οποίο ξεκίνησαν οι εργασίες και 3) την ανάπλαση της πλατείας του Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου με προϋπολογισμό 312.466€ που εντάχτηκε στις 29/09/2011 και στο οποίο ξεκίνησαν οι εργασίες. Να σημειωθεί ότι ως το τέλος του 2010 είχε γίνει μόνο η έγκριση των 3 αυτών έργων και όχι η ένταξή τους στο ΕΣ.Π.Α. , κάτι που πραγματοποιήθηκε εντός του 2011. Και δε σταματάμε εδώ .Ήδη ωριμάζουμε 4 ακόμη μεγάλα έργα για τη 2η φάση του προγράμματος της Αστικής Αναγέννησης.
• Στη διάρκεια όλου του έτους, προβήκαμε σε εργασίες ανάπλασης και συντήρησης δημοτικών κτιρίων και σχολικών μονάδων
• Πετύχαμε την ένταξη του έργου της «ανάπλασης δυτικής όχθης χειμάρρου οικισμού Κάλχαντα» στο Ε.Σ.Π.Α. με προϋπολογισμό 1.370.000€. Με το έργο αυτό δίνουμε επιτέλους λύση στο χρόνιο πρόβλημα με τις πλημμύρες στον εν λόγω οικισμό. Να σημειωθεί ότι στην πρόσκληση για τον ορεινό όγκο μόνο 2 Δήμοι ενέταξαν έργο , η Κομοτηνή και ακόμη ένας από όλη την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. Αλλά και πάλι δε σταματάμε εδώ. Ήδη ωριμάζουμε και 4 ακόμη έργα για την 2η φάση του προγράμματος του ορεινού όγκου ( 2 μέσω του Δήμου και 2 μέσω της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. )
• Ένταξη σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα και ενθάρρυνση ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών των δημοτικών κτιρίων. Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. το έργο «Εξοικονόμηση ενέργειας Κομοτηνής», προϋπολογισμού 700.000€ που υποβλήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
• Ένταξη και υλοποίηση του έργου «ENERGYNET» στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδα – Βουλγαρία, με σκοπό την ενεργειακή αποτύπωση δημοτικών κτιρίων, αλλά και την εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήλων, αλλά και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα
• Ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. του έργου :’’Υδροδοτήσεις οικισμών δημοτικής ενότητας Αιγείρου του Δήμου Κομοτηνής’’ στις 17/05/2011 με προϋπολογισμό 756.270€.
• Ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. του έργου : ‘’Τροφοδοτικό δίκτυο ύδρευσης τοπικών διαμερισμάτων Φαναρίου Αιγείρου και ιδρύματος χρονίων παθήσεων’’ με προϋπολογισμό 2.510.000€. Με τα δύο τελευταία έργα δίνουμε επιτέλους λύση στο οξύ πρόβλημα της υδρευτικής ανεπάρκειας των παραλιακών οικισμών του Δήμου μας.
• Ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. , μέσω της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. , του έργου : ‘’Δίκτυο ακαθάρτων Φαναρίου, Αρωγής και παραλίας Μέσης & εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Φαναρίου ‘’ στις 12/07/2011 , με προϋπολογισμό 12.010.987€. Ήδη δημοπρατηθήκαν τα 2 από τα 4 υποέργα. Με το έργο αυτό δίνουμε οριστική λύση και στο πρόβλημα της αποχέτευσης ακαθάρτων των παραλιακών οικισμών.
• Ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. , μέσω της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. , του έργου : ‘’Ύδρευση Δ. Κομοτηνής –Αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων Ύδρευσης οικισμών τομέας Α’’ στις 07/12/2011 με προϋπολογισμό 3.430.000€.
• Ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. , μέσω της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. , του έργου : ‘’Ύδρευση Δ. Κομοτηνής –Αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων Ύδρευσης οικισμών τομέας Β’’ στις 07/12/2011 με προϋπολογισμό 4.117.000€.
• Ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. , μέσω της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. , του έργου : ‘’Ύδρευση Δ. Κομοτηνής –Αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων Ύδρευσης περιοχών Σταθμού –Ρέμβης-Εκτενεπόλ-πόλης Κομοτηνής’’ στις 07/12/2011 με προϋπολογισμό 4.090.000€. Με τα 3 παραπάνω έργα αναβαθμίζουμε το πεπαλαιωμένο δίκτυο ύδρευσης του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Κομοτηνής αλλά και τμήματος του αστικού ιστού της πόλης μας. Να σημειωθεί επίσης ότι τα παραπάνω 3 έργα είχαν υποβληθεί και πριν το 2010 προς αξιολόγηση στο Ε.Σ.Π.Α. αλλά απορρίφθηκαν και τα 3 επειδή δεν κατατέθηκαν οι απαραίτητες υδραυλικές μελέτες αν και η πρόσκληση που αφορούσε αυτό το μέτρο ρητά και κατηγορηματικά τις ζητούσε εξ αρχής.
• Ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. , μέσω της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. , του έργου : ‘’Προμήθεια και εγκατάσταση Τηλεμετρικού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου διαρροών στο Δίκτυο Ύδρευσης της πόλης Κομοτηνής’’ με προϋπολογισμό 763.766€.
• Επίσης έχει κατατεθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στη διαχειριστική αρχή του Ε.Σ.Π.Α. πλήρης φάκελος προς αξιολόγηση για το έργο ‘’ Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Δ.Δ. Κοσμίου και Ροδίτη με προϋπολογισμό 11.378.533€. Όπως μας ενημέρωσαν από τη διαχειριστική αρχή του Ε.Σ.Π.Α. είμαστε πρώτοι στην αξιολόγηση και η ένταξη του έργου στο Ε.Σ.Π.Α. θα γίνει ως τις 10/07/2012.
• Ακόμη η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. υλοποιεί ως δικαιούχος για λογαριασμό του Δήμου Ιάσμου το έργο : ‘’Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ιάσμου ‘’ με προϋπολογισμό 10.308.909€ το οποίο επίσης εντάχτηκε στο Ε.Σ.Π.Α. μέσω της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
• Για την υποστήριξη του έργου της ΔΕΥΑΚ, υποβλήθηκε και εντάχθηκε το έργο «MAINCODE» στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδα – Βουλγαρία, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα συντήρησης δικτύων, αλλά και την υποστήριξη δράσεων δημοσιότητας και ενημέρωσης της επιχείρησης
• Η συμμετοχή στην υποβολή και ένταξη του έργου «ORIENTGATE» στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δίνει την ευκαιρία στον Δήμο Κομοτηνής να συμμετάσχει σε ένα περιβαλλοντικό δίκτυο χωρών και φορέων που πραγματεύονται την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της μαζί με χώρες που διαθέτουν μεγάλη τεχνογνωσία στο αντικείμενο όπως η Αυστρία και η Ιταλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπροσώπηση στο έργο είναι σε υψηλό επίπεδο και χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι πέρα του Δήμου Κομοτηνής, στο έργο συμμετέχουν από Ελληνικής πλευράς το ΥΠΕΚΑ, η Περιφέρεια Αττικής και το τεχνολογικό ίδρυμα Κρήτης

Δ’ Άξονας: Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη

• Σχεδιασμός του προγράμματος «Κοινωνικής Εργασίας», το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες και περιλαμβάνει ενίσχυση των δομών του Δήμου αλλά και την υλοποίηση θεματικών προγραμμάτων, όπως τη δημιουργική απασχόληση παιδιών, πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής, λειτουργία των μουσείων του Δήμου κ.α. Εξασφαλίσαμε 200 επιπλέον θέσεις απασχόλησης, ως προς την αρχική πρόταση του υπουργείου, δίνοντας μια ανάσα σε 500 συνολικά άνεργους συνδημότες μας.
• Συνεργασία με τοπικούς φορείς (επιμελητήρια, ομοσπονδίες, εργατοϋπαλληλικό κέντρο) για την ενίσχυση των δράσεων επιχειρηματικότητας. Η συνεργασία αυτή αποτυπώθηκε με τις υποβολές προτάσεων στα πλαίσια των «Τοπικών Συμφώνων για την Απασχόληση» (ΤΟΠΣΑ) και «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες» (ΤΟΠΙΚΟ) στις αρχές του 2012, στις οποία συμμετέχουν οι παραπάνω φορείς, ο Δήμος Κομοτηνής και οι επιχειρήσεις του. Η έγκριση του προτεινόμενου έργου των ΤΟΠΕΚΟ έχει ήδη πραγματοποιηθεί με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό και αριθμό ωφελούμενων σε εθνικό επίπεδο.
• Σχεδιασμός ολοκληρωμένου τουριστικού προγράμματος για την ανάδειξη του Δήμου. Κατά το 2011 έγιναν τα πρώτα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και εντός του 2012 θα ολοκληρωθεί, και αφού τεθεί σε διαβούλευση, θα μπει στην εφαρμογή του
• Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εργαλείων προώθησης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται ο σχεδιασμός της νέας ιστοσελίδας του Δήμου Κομοτηνής, αλλά και η επισκευή, εκσυγχρονισμός και λειτουργία των infokiosks
• Για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής αλλά και την δημιουργία νέων εργαλείων υποστήριξης αυτής της προσπάθειας, υποβλήθηκε και εντάχθηκε από την «Κ. Καραθεοδωρή» Α.Ε. το έργο «GREEN SPOTS» στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδα – Βουλγαρία. Το έργο ουσιαστικά εξασφαλίζει την χρηματοδότηση μεγάλου μέρους της τουριστικής πολιτικής του Δήμου Κομοτηνής
• Δημιουργία διεθνών συμμαχιών και συμμετοχή σε δίκτυα για την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Κομοτηνής. Μέσα από την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλλά και την προώθηση αδελφοποιήσεων, προετοιμάζεται το δίκτυο, στο οποίο θα απευθυνθεί η τουριστική πολιτική του Δήμου Κομοτηνής, όταν αυτή θα ολοκληρωθεί εντός του 2012
• Η νέα αντίληψη της «Γευσιγνωσίας» Α.Ε οδήγησε στην οικονομική της εξυγίανση, ήδη από τον πρώτο χρόνο. Ξεκινώντας με την υποχρέωση της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών για 26 οκταμηνίτες συμβασιούχους, που βρήκαμε από την προηγούμενη διοίκηση, πολύ περισσότερους από τις απαιτήσεις της, κατορθώσαμε να κλείσουμε με μόλις 45.000 ευρώ ζημία και ήδη το 2012 θα είναι για πρώτη φορά κερδοφόρα. . Πιστοποιήθηκαν τα δημοτικά σφαγεία σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο HASP, αναβαθμίζοντας τη θέση τους στην αγορά.

Συμπεράσματα

Συνοπτικά θα ήθελα να αναφέρω ότι ο Δήμος Κομοτηνής, με όλες τι αντικειμενικές δυσκολίες λόγω της οικονομικής κρίσης, που σήμανε δραστικές περικοπές της κρατική χρηματοδότησης, και παρά την δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει, κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Καλλικράτη, να διατηρήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες στους πολίτες και σε κάποιες περιπτώσεις να τις βελτιώσει.
Ταυτόχρονα κατάφερε να βάλει σε τροχιά εξυγίανσης τις περισσότερες δημοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα κλείσουν θετικά ή ελάχιστα ζημιογόνα για το 2011, παρά την μείωση της άμεσης ή έμμεσης χρηματοδότησης, όπου αυτή υπάρχει, χωρίς να σταματήσει η δραστηριότητά τους. Ταυτόχρονα ρυθμίστηκαν οι οικονομικές εκκρεμότητες των προηγούμενων ετών σε προμηθευτές και σε δημόσιο, που αποτελούσαν γάγγραινα για την υγιή και εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων και καταστούσαν αμφίβολη ακόμη και την λειτουργία τους, με ότι συνεπάγεται αυτό για τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις, αλλά και τους πολίτες, για τους οποίους υπάρχουν αυτές οι επιχειρήσεις.
Ταυτόχρονα δώσαμε έμφαση στοχευμένα, στην ωρίμανση και υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε πρόκειται για πόρους ΕΣΠΑ, είτε ακόμη και για προγράμματα διακρατικής συνεργασίας.
Και επειδή είναι καλό όταν λέμε κάτι να το τεκμηριώνουμε επαρκώς , θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε ορισμένα στοιχεία που δίνουν μια σαφή και ξεκάθαρη εικόνα της διαφοράς στην αποτελεσματικότητα που έχει επέλθει στο Δήμο Κομοτηνής από τις αρχές του 2011 έως σήμερα σε σχέση με την περίοδο 2007-2010. Από το 2007 λοιπόν έως το 2010 ( 4 χρόνια ) ο Δήμος Κομοτηνής ενέταξε στο Ε.Σ.Π.Α. 11 κατασκευαστικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 19.340.000€. Από τις αρχές του 2011 έως σήμερα ενέταξε 17 έργα συνολικού προϋπολογισμού 45.286.786€. Αυτή είναι η διαφορά μας κυρίες και κύριοι. Και προσέξτε : Μιλάμε πάντα για ενταγμένα έργα και όχι για προτάσεις που απλώς τις υποβάλλαμε και περιμένουμε να ενταχθούν στο μακρινό μέλλον. Η ένταξη ενός έργου σημαίνει εξασφάλιση της χρηματοδότησής του από κοινοτικά κονδύλια. Τα παραπάνω στοιχεία είναι πινακοποιημένα και διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Την ίδια στιγμή καταφέραμε να εντάξουμε στοχευμένα 7 νέα έργα διακρατικής συνεργασίας, τα οποία έχουν ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα να υλοποιούνται ή θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται άμεσα, την ίδια στιγμή που παραλάβαμε 2 παρόμοια έργα από την προηγούμενη διοίκηση.
Και θέλω ξανά να τονίσω ότι όλα αυτά έγιναν με σημαντικά μικρότερο αριθμό προσωπικού, περισσότερες αρμοδιότητες και μεγαλύτερη χωρική έκταση του Δήμου Κομοτηνής σε σχέση με το παρελθόν. Επομένως , παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση του Δήμου , παρά τη μεγάλη υποχρηματοδότηση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο από τον κρατικό προϋπολογισμό , ο Δήμος Κομοτηνής όχι μόνο δεν έχει σταματήσει να υλοποιεί έργα και δράσεις όπως πιθανώς να περίμενε κανείς, αλλά αντίθετα έχει καταφέρει κατακόρυφη αύξηση στην απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την υλοποίηση έργων και δράσεων , σε βαθμό που η παρούσα περίοδος ( 2011 έως σήμερα ) να είναι η καλύτερη στην ιστορία του σε αυτούς τους τομείς και μακράν καλύτερη από την προηγούμενη περίοδο (2007-2010 ). Πλέον ο στρατηγικός μας στόχος ως Δήμος είναι η διεκδίκηση της πρώτης θέσης στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων και αναπτυξιακών παρεμβάσεων σε επίπεδο περιφέρειας Α.Μ.Θ.
Και φυσικά δεν έχουμε πετύχει όλα όσα θα θέλαμε και είμαστε ήδη στην αρχή. Γι αυτό το λόγο σχεδιάζουμε και ωριμάζουμε μια σειρά από δράσεις και υποπρογράμματα τα οποία τα επόμενα χρόνια θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες του Δήμου μας, όπως η επέκταση των Ολοκληρωμένων Αστικών, έργα στην παράκτια περιοχή του Δήμου, παρεμβάσεις σε ευπαθείς περιοχές, αλλά και σχέδια δράσης για την ανάδειξη της περιοχής και του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματός της. Ταυτόχρονα, εντοπίζουμε και αξιοποιούμε τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων μας, ώστε να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, με μηδαμινό κόστος για τον πολίτη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας