Απαλλαγή όλων των περιπτώσεων βαριάς αναπηρίας από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που παρουσιάζουν αναπηρίες κάθε μορφής σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, σύμφωνα με το  άρθρο 18 παρ.1 του πολύ πρόσφατου νόμου 4646/2019 (ΦΕΚ Α 201). Με τη διάταξη αυτή υλοποιείται πρόταση που είχε υποβάλει ήδη από το 2018 ο Συνήγορος του Πολίτη και την είχε επανειλημμένα επαναφέρει στα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας.

Περισσότερα στο www.synigoros.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας