Απαγόρευση αλιείας Δίθυρων Μαλακίων σε περιοχές του Έβρου

Με τις υπ΄αριθμ πρωτ. 15752/10-9-2014 (ΑΔΑ 7ΜΣΜ7ΛΒ-Α0Ψ ) & 15753/10-9-2014 (ΑΔΑ ΩΗ2Γ7ΛΒ-Θ32 )Απόφαση του Περιφερειαρχη Α.Μ.Θ., μετά από εισήγηση του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής :
1. Απαγορεύουμε μέχρι νεοτέρας την αλιεία, την συγκομιδή, την διακίνηση και τη διάθεση στην αγορά Δίθυρων Μαλακίων από τις ζώνες
• Κ2(α,β) ( 300 μ. ανατολικά Λιμένος Μάκρης-300 μ. δυτικά Λιμένος Αλεξ/πολης)
• Κ3 (Π5 Δυτικός βραχίονας ρέματος Μαϊστρου-Π6 200 μέτρα Δυτικά από τις εκβολές ρέματος Λουτρού )
όπως έχει οριοθετηθεί με την υπ’αριθμ 17765/22-11-2013 Απόφαση της Αντιπερειφερειάρχου Έβρου, λόγω παρουσίας λιπόφιλων τοξινών σε δείγμα ζωντανών μυδιών
2. Την εφαρμογή της παρούσης αναθέτουμε στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Έβρου και τις Λιμενικές Αρχές
3..Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας