Αντίδραση των Ομοσπονδιών για τη μεταφορά της ΓΓΕΤ από το Υπουργείο Παιδείας

ΘΕΜΑ: Αντίδραση των Ομοσπονδιών για τη μεταφορά της ΓΓΕΤ από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων.

Η σημερινή δημοσίευση στο ΦΕΚ του Προεδρικού Διατάγματος αρ. 85/2012, που αφορά στη μεταφορά της ΓΓΕΤ από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων αποτελεί την πρώτη δυσάρεστη έκπληξη για το χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας. Η μεταφορά αυτή έγινε χωρίς καμία προηγούμενη συζήτηση και συναίνεση. Πρόκειται για ενέργεια που

Κινείται αντίθετα με τις διεθνείς τάσεις, που επιτάσσουν την συνύπαρξη και στο ανώτατο επίπεδο των χώρων της γνώσης της έρευνας και της καινοτομίας. Και στην πλέον υπανάπτυκτη χώρα τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα υπάγονται στο ίδιο υπουργείο,
Αγνοεί τις διεργασίες που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συγκρότηση του ενιαίου χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, και
Θέτει σε κίνδυνο ό,τι θετικό συντελέσθηκε τα προηγούμενα χρόνια στο χώρο αυτό μετά τη μετακίνηση της ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Παιδείας, στο βωμό απροσδιόριστων μικροκομματικών και εσωκομματικών ισορροπιών,
και ως εκ τούτου ζητάμε την άμεση απόσυρση του σχετικού εδαφίου του εν λόγω ΠΔ και την παραμονή της ΓΓΕΤ στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας.

Τέλος, επαναφέρουμε το πάγιο αίτημα των Ομοσπονδιών μας για τη δημιουργία Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, κάτι που υπάρχει ακόμα και στα περισσότερα από τα νεοσύστατα Βαλκανικά κράτη.
Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
*
Η Γραμματέας

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας