ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – OPEN MALLS

Του Γεράσιμου Ξαγοράρη
00Με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου με το οποίο άνοιξε η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων σχετικά με την λειτουργία των “open malls” δηλαδή των ανοικτών κέντρων εμπορίου. Οι πρώτες πόλεις που αναμένεται να λειτουργήσουν είναι η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, ο Πειραιάς, η Λάρισα, η Πάτρα και η Αλεξανδρούπολη. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι 1.200.003 ευρώ και θα αποτελεί στο σύνολό του δημόσια δαπάνη, ενώ οι δικαιούχοι, καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις που θα περιλαμβάνουν πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο για την υλοποίηση της δράσης, καθώς και την μετέπειτα ανάπτυξη και εξέλιξή της.
Τί είναι όμως τα “open malls” ; . Είναι ανοικτά κέντρα εμπορίου στα οποία τα καταστήματα της τοπικής αγοράς θα μπορούν να λειτουργούν ως μέρη ενός συνόλου (σαν να βρίσκονταν σε ένα εμπορικό κέντρο). Τα Ανοικτά Εμπορικά Κέντρα θα βασίζονται στη συμμετοχή των επιχειρήσεων μιας περιοχής (μελών των οικείων εμπορικών ή επαγγελματικών συλλόγων), σε ενέργειες/ δραστηριότητες στο πλαίσιο μιας ενιαίας πολιτικής ανάδειξης του εμπορικού κέντρου και εξυπηρέτησης των καταναλωτών. Επίσης ο αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε καθεμία πρόταση των δικαιούχων εμπορικών συλλόγων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 50. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η δημιουργία κοινής ταυτότητας, κοινής δράσης προώθησης , κοινή δράση σε σχέση με την τοπική κοινωνία. Τα Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις έτσι ώστε να μπορούν τα εμπορικά κέντρα των πόλεων να δημιουργούν συνθήκες για προσέλκυση αγοραστών από ευρύτερες περιοχές ή χώρες , καθώς και την προσέλκυση στην αγορά των ίδιων των κατοίκων της περιοχής. Με την ενίσχυση του εμπορίου και την δημιουργία αγοραστικού κοινού είναι δυνατή και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας το οποίο αποτελεί μεγάλο ζητούμενο σε περιοχές όπως η Κομοτηνή. Καταλυτικό ρόλο στην ανωτέρω διαδικασία έχει η δημοτική αρχή αλλά και ο εμπορικός σύλλογος , ώστε από κοινού να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες στήριξης αυτού του εγχειρήματος.
Ποιες δομές πρέπει να αναπτυχθούν για την δημιουργία ενός openmall
• Xωροθέτηση και χαρτογράφηση των εμπορικών κέντρων σε συνδυασμό με τη δημιουργία σχετικών υποδομών.
• Ενέργειες σύνδεσης με την τοπική κοινωνία, παρέχοντας προνόμια στους κατοίκους ώστε να προτιμούν την τοπική αγορά όπως είναι η ενιαία κάρτα καταναλωτή ή εκπτώσεις.
• Κοινή προώθηση και προβολή των επιχειρήσεων της εμπορικής περιοχής, παράλληλα με την προβολή του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου, κυρίως με την ανάπτυξη κοινών εργαλείων και προγραμμάτων προβολής.
• Δημιουργία δραστηριοτήτων που συνδυάζουν το αγοραστικό όφελος με την ψυχαγωγία, με πολιτιστικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας