Αναστολή μαθημάτων σε όλα τα τμήματα του Δ.Π.Θ. με απόφαση Συγκλήτου

Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. στην 7/6-12-18 συνεδρίαση της αποφάσισε την αναστολή του εκπαιδευτικού έργου σε όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου από 7/12/18 έως και 12/12/18, δηλώνοντας έτσι με τον τρόπο αυτό την αντίθεση της στην ίδρυση της Τέταρτης Νομικής Σχολής.

Στο έγγραφο της Συγκλήτου, αναφέρεται ότι η ίδρυση και νέας Νομικής Σχολής στην Ελλάδα οδηγεί σε υποβάθμιση των υφισταμένων Νομικών Σχολών και ιδιαιτέρως στην περαιτέρω συρρίκνωση της διαρκούς αποψιλούμενης από διδακτικό και διοικητικό προσωπικό Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. με αναπόδραστη κατάληξη την, εντός του ορατού μέλλοντος, παύση λειτουργίας της. Παράλληλα ζητά τη θέσπιση ενός νομικού πλαισίου που να διασφαλίζει τη διαρκή εξέλιξη της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. και την διατήρηση της εξωστρέφειάς της.

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας