ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΗ BARCLAY_S ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το σκάνδαλο που ξέσπασε με τον τραπεζικό όμιλο Barclay’s και τις προσπάθειές του να χειραγωγήσει τα επιτόκια διατραπεζικού δανεισμού LIBOR και EURIBOR για δικό του όφελος, σε βάρος των Ευρωπαίων πολιτών που έχασαν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, καταδεικνύει τις στρεβλώσεις του διεθνούς χρηματοοικονομικού τραπεζικού συστήματος όταν απουσιάζει το ρυθμιστικό πλαίσιο και οι εποπτικές αρχές δεν λειτουργούν εύρυθμα.
Η απόφαση της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής για τραπεζική ένωση και ενιαία εποπτική αρχή των κρατών-μελών της Ευρωζώνης ανοίγει το δρόμο για να αντιμετωπιστούν αυτές οι στρεβλώσεις με γνώμονα το συμφέρον των ευρωπαίων πολιτών.
Η ΔΗΜ.ΑΡ θεωρεί επιπλέον ότι είναι επιβεβλημένος ο διαχωρισμός επενδυτικών και εμπορικών τραπεζικών λειτουργιών, ώστε να μην κινδυνεύουν τα χρήματα των απλών καταθετών από τα περίπλοκα κερδοσκοπικά παιχνίδια. Τέτοιες ρυθμίσεις θα μείωναν τις διακυμάνσεις και την αστάθεια των χρηματαγορών προστατεύοντας την οικονομία και τους πολίτες από την ένταση των χρηματοπιστωτικών κρίσεων.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας