Ανακήρυξη του Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Γιώργου Παυλίδη σε Επίτιμο Δημότη Σμόλυαν Βουλγαρίας

Την Πέμπτη 12 Μαΐου 2016, σε πανηγυρική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σμόλυαν Βουλγαρίας, ύστερα από ομόφωνη απόφασή του, επιδόθηκε στον Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Γιώργο Παυλίδη, η ανακήρυξή του, σε Επίτιμο Δημότη.
Καταγραφή1
Η ανακήρυξή του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, έγινε σε αναγνώριση της μακροχρόνιας συνεισφοράς του στη δημιουργία καλών σχέσεων γειτονίας, φιλίας και ανάπτυξης μεταξύ των δυο Περιφερειών από το 2000 έως σήμερα.

Ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ, ανέφερε, εκτός των άλλων, σε σχετική ομιλία του: « Πάντοτε πίστευα ότι οι ειλικρινείς και με καλή πίστη σχέσεις μεταξύ των λαών και τοπικών κοινωνιών γειτονικών χωρών, όπως μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, ανοίγουν πεδία συνεργασίας και ανάπτυξης. Πίστευα ότι τα σύνορα πρέπει να ενώνουν και όχι να χωρίζουν τους λαούς. Πέρασαν περίπου 15 χρόνια από τότε που ενώ, ήταν κλειστά τα σύνορα, θεμελιώσαμε, με πρωτοβουλία μου, ως Νομάρχη Ξάνθης, τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των γειτονικών κοινωνιών και Νομαρχιών. Η ανακήρυξή μου αυτή δεν συνιστά απλώς διάκριση. Μου επιβάλλει, κυριολεκτικώς, το θεσμικό και ιστορικό χρέος ν’ αναδεικνύω, την ανάγκη των σχέσεων μεταξύ των γειτονικών κοινωνιών, της προόδου σε κάθε ευκαιρία, υπό όρους αμοιβαίου σεβασμού ».

About Author

Εγγραφείτε στο Newsletter μας