Αναδιάρθωση της «Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Σε ανασχεδιασμό της Ειδικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών προέβη ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, ούτως ώστε το επιχειρησιακό της αντικείμενο να περιλαμβάνει πλέον το σχεδιασμό και την εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων δράσεων μέσω ΕΣΠΑ, επεκτείνοντας τη δράση της διαχειριστικής αρχής που υπήρχε στη Γενική Γραμματεία Ισότητας, για το σύνολο των ασκούμενων πολιτικών του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η αναθεώρηση του αντικειμένου της Ειδικής Υπηρεσίας εντάσσεται στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, της 1ης Μαρτίου 2013, υπό τον Πρωθυπουργό, κ. Αντώνη Σαμαρά, ως εκ τούτου η άμεση υλοποίησή της, με προώθηση από τον Υπουργό Εσωτερικών προς υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης στους Υπουργούς Ανάπτυξης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ. Αντώνη Μανιτάκη, απετέλεσε προτεραιότητα.
Η λειτουργία Ειδικής Υπηρεσίας αρμόδιας για το σύνολο του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δίνει νέα δυναμική στην προώθηση των αναπτυξιακών του δράσεων και λαμβάνει ιδιαίτερη σημασία καθώς υλοποιείται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή που συμπίπτει με το σχεδιασμό ενόψει της έναρξης της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020, κατά την οποία η περιφερειακή ανάπτυξη καλείται να αποτελέσει πρωταγωνιστικό στοιχείο.
Η λειτουργία της ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ σε συνδυασμό με τη δράση του ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ, θα συμβάλει στον καλύτερο συντονισμό και στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας