Αιτήσεις για το θεσμό του «Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων» του τμήματος Φιλολογίας ΔΠΘ

Η Συνέλευση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας αποφάσισε στη συνεδρίασή της την
Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 να υλοποιήσει τον θεσμό του «Ακροατή Πανεπιστημιακών
Μαθημάτων», όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος (Απόφαση 66/10/7-3-2019).
Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος, τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία
και την υποστήριξη πρακτικών δια βίου εκπαίδευσης δίνεται η δυνατότητα σε κάθε πολίτη να
παρακολουθήσει πανεπιστημιακά μαθήματα με βάση τα προσωπικά του ενδιαφέροντα.
Συγκεκριμένα, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, προσφέρονται τα
ακόλουθα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
1. ΑΕΦ 102: Ομηρικό Έπος: Οδύσσεια – Φλώρα Μανακίδου, μέχρι 15 άτομα
2. ΑΕΦ104: Αρχαία Ελληνική Τραγωδία – Σμαρώ Νικολαΐδου, μέχρι 5 άτομα
3. ΑΕΦ 104: Αρχαία Ελληνική Τραγωδία, Σοφοκλέους «Αίας» – Γιώργος Τσομής, χωρίς
όριο
4. ΥΑΕΦ 144: Λυρική Ποίηση – Φλώρα Μανακίδου, μέχρι 10 άτομα
5. ΕΕΑΕΦ 143: Δραματική Ποίηση – Σμαρώ Νικολαΐδου, μέχρι 5 άτομα
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
1. ΛΦ124: Λυρική Ποίηση: Οράτιος, Ωδές – Χαρίλαος Μιχαλόπουλος, μέχρι 20 άτομα
2. ΥΛΦ 186: Ιστοριογραφία: Τάκιτος – Άννα Μαστρογιάννη, μέχρι 20 άτομα
3. ΕΕΛΦ 190: Επιστημονική Γραμματεία (Κικέρων, Περί Νόμων) – Ιωάννης
Ντεληγιάννης, μέχρι 10 άτομα
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
1. ΒΦ 224: Βυζαντινή Ποίηση – Α΄ Τμήμα (Α-ΜΑΛ) Γρηγόριος Παπαγιάννης, Β΄ Τμήμα
(ΜΑΜ-Ω) Μαρία Τζιάτζη, χωρίς όριο
2. ΕΕΒΦ 287: Βυζαντινή Λογοτεχνία/Γραμματεία (πρώιμης περιόδου) – Raimondo
Tocci, μέχρι 10 άτομα
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
1. ΝΕΦ 202: Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας – Κωνσταντίνος Δανόπουλος, χωρίς
όριο
2. ΥΝΕΦ 242: Νεοελληνικός Διαφωτισμός – Βασιλική Κοντογιάννη, μέχρι 5 άτομα
3. ΥΝΕΦ243: Νεοελληνική Λογοτεχνία/Γραμματεία (1830-1914), Αναστασία
Τσαπανίδου, μέχρι 10 άτομα
4. ΕΕΝΕΦ 248: Νεοέλληνες συγγραφείς IV (1930 κ.ε.) – Κωνσταντίνος Δανόπουλος,
χωρίς όριο
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
1. ΓΛΩ 302: Επίπεδα Γλωσσικής Ανάλυσης Ι – Μαρία Μητσιάκη, χωρίς όριο
2. ΓΛΩ 302: Επίπεδα Γλωσσικής Ανάλυσης Ι: Φωνητική, Φωνολογία, Μορφολογία –
Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή, χωρίς όριο
3. ΕΕΓΛΩ 324: Δημιουργική γραφή-αναγνωστικές εμψυχώσεις – Σπυρίδων Κιοσσές,
μέχρι 5 άτομα
4. ΕΕΓΛΩ 328: Λεξικολογία – Ζωή Γαβριηλίδου, χωρίς όριο
5. ΕΕΓΛΩ 339: Σύγχρονες Μορφολογικές θεωρίες – Μαρία Μητσιάκη, χωρίς όριο
6. ΕΕΓΛΩ 340: Ιστορία Ελληνικής Γλώσσας – Ασημάκης Φλιάτουρας, μέχρι 5 άτομα
7. ΕΕΓΛΩ 367: Ονοματολογία – Ασημάκης Φλιάτουρας, μέχρι 5 άτομα
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση που επισυνάπτεται ΑΙΤΗΣΗ για παρακολούθηση πανεπιστημιακών μαθημάτων στο Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ. και να την
αποστείλουν στο e-mail secr@helit.duth.gr μέχρι την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020.
Μπορούν να επιλέξουν, αριθμώντας με σειρά προτεραιότητας τις επιλογές τους, μέχρι τρία (3)
μαθήματα.
Επισημαίνουμε ότι οι Ακροατές Πανεπιστημιακών Μαθημάτων:
 Δεν συμμετέχουν σε εξετάσεις, ούτε στις εργαστηριακές κλινικές ή φροντιστηριακές
ασκήσεις,
 Δεν δικαιούνται των φοιτητικών παροχών (δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου, σίτιση,
περίθαλψη, βιβλία, κ.λπ.) και
 Ενημερώνονται από τον διδάσκοντα στην αρχή κάθε μαθήματος για το πλαίσιο
συμμετοχής τους στη διδακτική διαδικασία.
Η Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγήτρια Μαρία Τζιάτζη

About Author

Εγγραφείτε στο Newsletter μας