ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΕΕΙ Η ΕΝΚΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

Προκαλεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τις παράνομες πρακτικές του. Όπως προκύπτει από καταγγελίες καταναλωτών, αρνείται διακανονισμούς σε δάνεια που έχει τιτλοποιήσει χωρίς να ενημερώσει τον οφειλέτη, ενώ ονομάζει στεγαστικά διάφορα δάνεια για να μη διακόψει την παρακράτηση.

Προκαλούν το κοινό αίσθημα οι παράνομες και καταχρηστικές πρακτικές του ΤΠΔ, του οποίου η συμπεριφορά όχι μόνο δε συνάδει σε καμία περίπτωση με το δημόσιο – μέχρι στιγμής – και κοινωνικό χαρακτήρα του. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν δώσει εντολή στην υπηρεσία τους να παρακρατεί από το μισθό τους και να αποδίδει ποσό αντίστοιχο των μηνιαίων δόσεων προς το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το ΤΠΔ, μπορούν με αίτησή τους να ανακαλέσουν την εντολή αυτή. Μόνο για τα στεγαστικά δάνεια απόκτησης πρώτης κατοικίας από το ΤΠΔ προβλέπεται δικαίωμα του ιδρύματος να παρακρατεί μέχρι τα 3/10 του μισθού, μετά και τις νέες τροποποιήσεις. Η Ένωση Καταναλωτών Ροδόπης έχει εδώ και καιρό στα γραφεία της σχετικό υπόδειγμα ανάκλησης της εκχώρησης, την οποία έχουν συμπληρώσει πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι.

Το ΤΠΔ όμως απαντά ότι και τα ανεξασφάλιστα δάνεια μικροεπισκευών και τα επισκευαστικά δάνεια θεωρούνται ως στεγαστικά απόκτησης πρώτης κατοικίας, επομένως εξαιρούνται από την ανάκληση της εκχώρησης!

Παράλληλα, υπάρχουν καταγγελίες από δανειολήπτες ότι το ΤΠΔ αρνείται να ρυθμίσει τα στεγαστικά τους δάνεια επειδή αυτά έχουν τιτλοποιηθεί καθώς, σύμφωνα με αποφάσεις του ΔΣ του ιδρύματος, τα τιτλοποιημένα δάνεια δεν υπάγονται σε καθεστώς ρύθμισης παρά μόνο κατ’ εξαίρεση. To ΤΠΔ σε επιστολές του παραδέχεται μάλιστα ότι δεν ενημέρωσε τους δανειολήπτες για την τιτλοποίηση επειδή «δεν επηρεάζονται» οι όροι των συμβάσεων, όπως υποστήριξαν οι αρμόδιοι υπάλληλοι!
Πράγματι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, το ΤΠΔ έχει τη δυνατότητα να εκχωρεί τις απαιτήσεις από στεγαστικά δάνεια σε τρίτους, χωρίς να επηρεάζεται το δικαίωμα της παρακράτησης από τη μισθοδοσία, σύμφωνα όμως με τις διατάξεις για την εκχώρηση, έχει υποχρέωση να αναγγείλει την τιτλοποίηση στον οφειλέτη, αλλιώς δεν έχει υπόσταση. Επιπλέον, καμία νομιμοποίηση δεν έχει το ΔΣ του ΤΠΔ να αποφασίζει την εξαίρεση των συγκεκριμένων δανείων από τις ρυθμίσεις, εφαρμόζοντας δύο μέτρα και δύο σταθμά για τους δανειολήπτες που αφήνει να ζουν ακόμα και με μερικές δεκάδες ευρώ μηνιαίως, κατά παράβαση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στην ισότητα. Με τις παραπάνω πρακτικές χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι οδηγούνται στην εξαθλίωση, την ίδια στιγμή που το ΤΠΔ κωλυσιεργεί για πάνω από 6 μήνες τη διευθέτηση των αιτημάτων ρύθμισης.

Κατόπιν των παραπάνω, η Ένωση Καταναλωτών Ροδόπης καλεί τους αρμόδιους φορείς:
– να ελέγξουν τις παραπάνω παραβάσεις του ΤΠΔ και να επιβάλουν κυρώσεις
– να το υποχρεώσουν να περιλάβει και τα τιτλοποιημένα δάνεια στις ρυθμίσεις του και να επισπεύσει τις διαδικασίες ρύθμισης όλων των δανείων

Εγγραφείτε στο Newsletter μας