Αγγελία πρόσληψης Ειδικού Παιδαγωγού απο το Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας Κομοτηνή

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος
ζητούν
τις παρακάτω ειδικότητες για
το Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας

που λειτουργούν στην Κομοτηνή

Ειδικό Παιδαγωγό, για μερική απασχόληση
Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να:

Έχουν πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
Έχουν καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (για τους άρρενες).
Διαθέτουν καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητας, επικοινωνίας και δημιουργικότητας.
Έχουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Ιδιαίτερο προσόν θα θεωρηθεί η εμπειρία με παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα με fax στο 210-8649946 ή ηλεκτρονικά, στο e-mail: soshr@sos-villages.gr
Υπόψη: κ. Ν. Καϊτσα(Οι ενδιαφερόμενοι να δηλώνουν ότι πρόκειται για το Κ.Σ.Π.Ο Κομοτηνής)

Πληροφορίες:

Κέντρο Στήριξης Παιδιού& Οικογένειας
Σκεπαστού 7-11, Κομοτηνή
Τηλ. 2531082788

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας