Έναρξη εγγραφών στο κοινωνικό φροντιστήριο της Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τήν εὐλογίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος καί τήν ἀφιλοκερδῆ προσφοράν καθηγητῶν τῆς πόλεώς μας, τό Κοινωνικόν Φροντιστήριον θά λειτουργήσῃ κατά τό νέον σχολικόν ἔτος 2020 – 2021 μόνον διὰ τοὺς μαθητάς Δευτέρας καὶ Τρίτης Λυκείου εἰς τάς καταλλήλως διαμορφωθεῖσας αἰθούσας διδασκαλίας τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.
Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νά ἐπικοινωνοῦν μετά τοῦ ὑπευθύνου Ἱερέως π. Χρυσοβαλάντη Δήμου εἰς τόν τηλεφωνικόν ἀριθμόν 2531024457 ἤ νά ἐπισκέπτωνται αὐτόν εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ.
Οἱ ἐγγραφές ἐκκινοῦν ἀπό 31ῆς Αὐγούστου καί θά διαρκέσουν ἕως τῆς 27ης Σεπτεμβρίου 2020.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εγγραφείτε στο Newsletter μας