Έκτακτη Συνεδρίαση και του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Αν διαβάζοντας τον τίτλο του άρθρου νομίσατε πως η συνεδρίαση θα αφορά τις εξελίξεις για την επένδυση του χρυσού στις Σάπες…γελαστήκατε.
Προς το παρόν μόνο οι δήμοι της περιοχής βρίσκονται επί ποδός “πολέμου”

Η περιφέρεια καλεί την έκτακτη συνεδρίαση με θέμα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με της διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») και Συζήτηση για τα θέματα της κτηνοτροφίας στην Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Εγγραφείτε στο Newsletter μας