O σύνδεσμος θεολόγων Ροδόπης για την εορτή των 3 Ιεραρχών

Ο Σύνδεσμος Θεολόγων Ν. Ροδόπης, όσον αφορά το θέμα που προέκυψε φέτος για τον τρόπο εορτασμού της
γιορτής των Τριών Ιεραρχών την 30η
Ιανουαρίου στα σχολεία, δεν βιάστηκε να εκφράσει την άποψή του. Πιστεύουμε
ότι τόσο η έγκαιρη ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων όσο και η όψιμη ανακοίνωση του
Θεολογικού Συνδέσμου ΚΑΙΡΟΣ περιγράφουν ικανοποιητικά το πρόβλημα που προέκυψε από την υπουργική
απόφαση Φ1/5106/ΓΔ4/15-01-2020 του ΥΠΑΙΘ (περί της -κατά τα λοιπά- τήρησης του Ωρολογίου Προγράμματος
μαθημάτων, την 30η Ιανουαρίου) αλλά και προτείνουν την καλύτερη δυνατή λύση.
Επειδή όμως αρκετοί συνάδελφοι όλων των κλάδων εξέφρασαν στο Δ.Σ. του Συνδέσμου μας την επιθυμία τους
να εκδώσουμε κάποια ανακοίνωση σχετικά με το θέμα, «ἕτοιμοι δὲ ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς
λόγον», διατυπώνουμε παρακάτω τις θέσεις μας:
Θεωρούμε ότι η φετινή επαναφορά του σχολικού εορτασμού της γιορτής των Τριών Ιεραρχών την 30η
Ιανουαρίου αποτελεί πολύ θετική εξέλιξη. Πιστεύουμε ότι ο Εκκλησιασμός για όσους μαθητές το επιθυμούν, και
στη συνέχεια για όλους τους μαθητές οι εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες που θα είναι
αφιερωμένες στα Ελληνικά Γράμματα και στην Παιδεία του Γένους μας, την οποία εξόχως υπηρέτησαν και
ανέδειξαν οι Τρεις Ιεράρχες ως ανυπέρβλητοι διδάσκαλοί της, αποτελούν τον καλύτερο τρόπο εορτασμού της
ημέρας των τριών μεγίστων φωστήρων της Οικουμένης Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Γρηγορίου του Θεολόγου και
Βασιλείου του Μεγάλου στα σχολεία.
Η πρωτοφανής υπουργική απόφαση Φ1/5106/ΓΔ4/15-01-2020, η οποία μάλιστα μέσα σε μόλις πέντε ημέρες
αντικατέστησε την σαφώς ορθότερη και προτιμητέα Φ1/3495/ΓΔ4/10-01-2020 απόφαση του ΥΠΑΙΘ όπου ρητώς
αναφερόταν ότι την 30η Ιανουαρίου «δεν θα διεξαχθεί διδασκαλία μαθημάτων, αλλά θα πραγματοποιηθούν
εκδηλώσεις και δραστηριότητες σχετικές με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης γιορτής», θεωρούμε ότι υπήρξε
άστοχη και ανεδαφική. Η αίσθησή μας είναι ότι τα περισσότερα σχολεία βρήκαν τρόπο να ξεπεράσουν τον
σκόπελο της διδασκαλίας μαθημάτων την 30η
Ιανουαρίου, για πρώτη φορά στα χρονικά του σχολικού εορτασμού
της γιορτής των Τριών Ιεραρχών, με διάφορους σύννομους τρόπους (τρίωρες συνελεύσεις μαθητικών συμβουλίων,
εκπαιδευτικές εκδρομές ή επισκέψεις κ.τ.λ.) ώστε να γιορτάσουν δεόντως την 30η
Ιανουαρίου τιμώντας με τον
οφειλόμενο τρόπο τους Άγιους Τρεις Ιεράρχες και τα Ελληνικά Γράμματα.
Συμπερασματικά: ως Σύνδεσμος Θεολόγων Ν. Ροδόπης προτείνουμε, από την επόμενη σχολική χρονιά, να
διατηρηθεί η επαναφορά του σχολικού εορτασμού των Τριών Ιεραρχών την 30η
Ιανουαρίου, αλλά να
καταργηθεί η διδασκαλία μαθημάτων μετά το πέρας των ποικίλων σχολικών εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων προς τιμή των Τριών Ιεραρχών και της Ελληνικής Παιδείας, ώστε να μην υποβαθμιστεί η
συγκεκριμένη ημέρα και το βαθύ εκπαιδευτικό της περιεχόμενο αλλά και να τιμηθούν δεόντως οι Άγιοι Τρεις
Ιεράρχες, οι προστάτες και έφοροι των Ελληνικών Γραμμάτων. Με λίγα λόγια, προτείνουμε να εφαρμοστεί η
πρώτη φετινή απόφαση Φ1/3495/ΓΔ4/10-01-2020 του ΥΠΑΙΘ, την οποία και επικροτούμε.
Να σημειώσουμε τέλος ότι, παρά την παρούσα ανακοίνωσή μας, θεωρούμε πως το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο
τους Θεολογικούς Συνδέσμους και τους Θεολόγους της χώρας, αλλά και κάθε εκπαιδευτικό. Η 30η
Ιανουαρίου
είναι ημέρα εορτασμού όχι μόνο των Τριών Ιεραρχών αλλά και της Ελληνικής Παιδείας, δηλαδή ημέρα
εορτασμού όλου του εκπαιδευτικού κόσμου της χώρας μας. Οι Τρεις Ιεράρχες άλλωστε είναι πρόσωπα
παγκόσμιας ακτινοβολίας και οικουμενικής αποδοχής. Αποτελούν σπουδαία παραδείγματα μαθητών και πρότυπα
εξαίρετων δασκάλων, με πανθομολογούμενη μορφωτική αξία. Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι τόσο οι τοπικές ΕΛΜΕ
αρχικά όσο και η ΟΛΜΕ στη συνέχεια θα πρέπει την επόμενη σχολική χρονιά να φροντίσουν εγκαίρως να
εκδώσουν ψηφίσματα και να έλθουν σε επικοινωνία με το Υπουργείο, υποστηρίζοντας τις παραπάνω κοινά
αποδεκτές θέσεις, ώστε να μην επαναληφθεί το φετινό αλγεινό φαινόμενο αλλά να διατηρηθούν μόνο τα θετικά
του σχολικού εορτασμού της γιορτής των Τριών Ιεραρχών την 30η
Ιανουαρίου κάθε έτους.
Το Δ.Σ του Συνδέσμου Θεολόγων Ν. Ροδόπης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας