Γεωργία

Το σταυρόλεξο του ΟΣΔΕ

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου (Ενισχύσεων Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων) ονομάσθηκε κάποτε και κατάντησε το σημαντικότερο εργαλείο…

Εγγραφείτε στο Newsletter μας