Πραγματοποιήθηκε η ετήσια άσκηση δασοπροστασίας «ΔΙΑ-ΠΥΡΟΣ

Την 27-05-2014 και Ω:09:00 πραγματοποιήθηκε η ετήσια άσκηση δασοπροστασίας «ΔΙΑ-ΠΥΡΟΣ
2014» στην δασική περιοχή Β. χωριού Θάμνα του Ν. Ροδόπης. Η άσκηση «ΔΙΑ-ΠΥΡΟΣ» είναι
κλιμακωτού τύπου αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς σε τρία στάδια εξέλιξης, που η αντιμετώπισή
τους προϋποθέτει, εκτός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, συνδρομή και άλλων φορέων Πολιτικής
Προστασίας.
Σκοπός της άσκησης ήταν η επιχειρησιακή αφύπνιση, η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού, η
μείωση χρόνου ανταπόκρισης καθώς επίσης και η βελτιστοποίηση της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων
στην δασοπυρόσβεση φορέων ενόψει της ερχόμενης αντιπυρικής περιόδου.
Το σενάριο αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης (άνω των 1500 στρεμμάτων)
σχεδιάστηκε και δόθηκε στην Διοίκηση της Π.Υ. Κομοτηνής και αντιμετωπίσθηκε ως πραγματικό συμβάν με
διάρκεια χρόνου μέχρι το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.
Στην άσκηση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκομένων φορέων (Δήμος Ιάσμου,
Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, Ελληνικός Στρατός, Ελληνική Αστυνομία, Δασικές Υπηρεσίες, Εθελοντικές
Οργανώσεις κ.λ.π.).
Από την πλευρά της Πυροσβεστικής εφαρμόσθηκε ο σχεδιασμός και συνολικά συμμετείχαν δώδεκα
(12) Πυροσβεστικά Οχήματα των Π.Υ. Κομοτηνής, Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, 4ης Ε.Μ.Α.Κ., Π.Κ. Ιάσμου –
Σαπών, Π.Υ. Ξάνθης και Π.Υ. Αλεξανδρούπολης με συνολικά σαράντα οκτώ (48) άνδρες καθώς και τρείς (3)
ομάδες πεζοπόρου τμήματος Α.Μ.Θ. με έδρα την Αλεξανδρούπολη, μηχανήματα έργου (γκρέιντερ,
μπουλντόζες, JCB) του Δήμου Ιάσμου και Ε.Σ.
Η πραγματοποίηση της άσκησης κατέδειξε τον υψηλό βαθμό συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων
φορέων και επισημάνθηκαν προβλήματα, η καταγραφή των οποίων και η δρομολόγηση επίλυσής τους, θα
βελτιώσει το μηχανισμό δασοπυρόσβεσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας