«Περιστατικά βίας λεκτικής, ψυχολογικής αλλά και σωματικής με θύματα εκπαιδευτικούς»

Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί αποτελούν τους φυσικούς συμμάχους των μαθητών και των γονέων στο δύσκολο έργο της καλλιέργειας γνώσεων, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της διαμόρφωσης των αυριανών πολιτών. Στέκονται με κατανόηση και ενσυναίσθηση δίπλα στους μαθητές και στους γονείς τους, αρωγοί των προσπαθειών τους και συνοδοιπόροι, σε ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοικτό προς την κοινωνία. Έχοντας πλήρη επίγνωση αυτού του πλαισίου και του ρόλους τους με αίσθημα συλλογικής και κοινωνικής ευθύνης, δεν δέχονται εκβιασμούς και απειλές κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους η οποία γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης όλων των μαθητών ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκείας ή επαγγέλματος των γονέων τους. Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται ανεκτές προσβολές της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας κανενός. Σε κάθε περίπτωση οι καθηγητές διατηρούν το δικαίωμα να απαντήσουν και θα απαντούν σε τέτοιες προσβολές, οι οποίες ενίοτε εκκινούν και αυτεπάγγελτες διαδικασίες. Είμαστε πάντα κοντά στους μαθητές μας και στους γονείς τους επιθυμώντας και επιδιώκοντας μια συνεχή συνεργασία και επικοινωνία, με διάλογο και κατανόηση για την επιτυχή αντιμετώπιση των όποιων δυσκολιών προκύπτουν.

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ροδόπης

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Βασιλειάδης Μιχάλης Λίτσος Ευάγγελος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας