Γνωρίζουν οι Πολιτικοί τις ανάγκες των ψηφοφόρων τους;

Κανείς δεν τις γνωρίζει, αλλά και αν τις γνωρίζει δεν τολμά να τις προτάξει τόσον στο Κόμμα όσον και δημοσίως.  Εν όψει εκλογών όλοι θα φανούν ως απόλυτοι γνώστες και της πλέον ασημάντου ανάγκης, ακόμη και ιδιώτου. Θα γνωρίζουν π.χ. αν στο σπίτι του Κώστα υπάρχει απόπατος και αν όχι θα υποσχεθούν ενίσχυση για άμεσην κατασκευήν του, αλλά μετεκλογικώς!!

Οι καθημερινές παρουσίες τους στις Τηλεοράσεις, τα Ραδιόφωνα, οι συνεντεύξεις και όλα όσα εκθέτουν είναι στο σύνολόν τους άσχετα με τις ανάγκες που μαστίζουν την κοινωνίαν και σχετικά με το Κόμμα και την ευρείαν αυτοπροβολήν τους!!! Ουδέποτε ακούσαμεν, παρά  τις πολύωρες επί καθημερινής βάσεως αδολεσχίες τους στις Τηλεοράσεις, να αναδείξουν κάποιον βασικόν πρόβλημα που μαστίζει τους κατοίκους της υπαίθρου.  Χωριά στερούνται ποσίμου ύδατος, έχουν έλλειψη ιατρού ή διδασκάλου, δεν έχουν οδικόν δίκτυον, τους λείπουν βασικές υποδομές για ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, πένονται ή συντηρούνται στοιχειωδώς από ελεημοσύνες που τις χαρακτηρίζουν κοινωνικά συσσίτια, απουσιάζουν παντελώς αντιπλημμυρικά έργα, απουσιάζει η  αστυνόμευση με καθημερινόν κίνδυνον της ζωής τους και αναρίθμητες ληστείες, σε σπίτια, εκκλησίες. Παντού. Και επειδή κάποιοι θα διερωτηθούν τι σχέση έχουν αυτά με τους Βουλευτές, αναφέρομεν ως πρόσφατον παράδειγμα τον θανάτου από πνιγμόν σε παραπόταμον, τεσσάρων ατόμων με το αυτοκίνητόν τους. Εκεί που παρεσύρθηκαν το σημείον είναι επικίνδυνον λόγω συμβολής με άλλον ποτάμι. Έπρεπε να είχε επισημανθεί ο άμεσος κίνδυνος με πινακίδα. Είχε ζητηθεί. Δεν εισηκούσθη κανείς αιτών. Οι τοπικοί Βουλευτές γνώριζαν την ανάγκην υπάρξεως πινακίδος; Αν ναι  το ανέφεραν στο Κόμμα ή το ανέδειξαν στις Τηλεοράσεις, ώστε να πάρει δημοσιότητα;;

Για χιλιάδες όμοιες ελλείψεις στην Χώραν και δή την ύπαιθρον επιμένομεν ότι έπρεπε πρωτίστως να αναφέρονται οι κατοικοεδρεύοντες στις Τηλεοράσεις Βουλευτές και όχι να κατηγορούν τους αντιπολιτευομένους ή να επαινούν το δικόν τους Κόμμα!  Σαν Έλλην  πολίτης έχω αξίωση, εφ΄όσον ο αντιπρόσωπός μου εν τω Κοινοβουλίω επιθυμεί δημοσίως να παρουσιάσει θέσεις, αυτές να αναφέρονται πρωτίστως στις ανάγκες των κατοίκων και όχι στην αυτοπροβολήν  του. Θα είχαν λυθεί αρκετά κενά αν αυτά ερχόταν στην δημοσιότητα. Αλλά και δύσκολος να είναι η επίλυση, οι Βουλευτές όφειλαν να τα αναδεικνύουν και πρωτίστως οι κυβερνητικοί. Αν όμως προβούν σε κάτι ανάλογον την επομένην  θα είναι εκτός Κόμματος!!! Αυτή η νοσηρά πολιτική νοοτροπία επικρατεί και γίνεται αιτία αποσιωπήσεως και αντιμετωπίσεως πλημμελειών,  με αποτέλεσμα πολλών δεινών για τους πολίτες. Τα παραδείγματα είναι άπειρα κατά τα οποία έχουν ζητηθεί βελτιώσεις δεν έγιναν και τα αποτελέσματα ήσαν και θάνατοι συνανθρώπων μας!

Επιμένομεν εφ΄όσον οι Βουλευτές αρέσκονται να παρευρίσκονται σε τηλεοπτικά «τραπέζια» να προτάσσουν τα άπειρα μακροχρόνια κενά που καταπατούν και βασανίζουν τους  Έλληνες. Αυτοί τους εξέλεξαν γι’ αυτούς πρέπει να ενδιαφέρονται και όχι να κατηγορούν απρεπώς τους λοιπούς Βουλευτές.

Μιχαήλ Στρατουδάκης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφείτε στο Newsletter μας